Problem är till för att lösas

Hur vi jobbar i designsprintar

En designsprint är en process för att snabbt ta sig an ett stort problem och testa en lösning utan att behöva bygga den. 

  • Testa komplexa problem snabbt
  • Målgruppsanpassad lösning
  • Involvera användaren i hela processen
  • Öka hastigheten i er utveckling


Vi tar oss an problemställningen tillsammans

Sigholm leder designsprints både internt samt tillsammans med kund för att lösa stora och komplexa problem i energibranschen och samhället vi lever och verkar i. När ni som kund har en problemställning som ni önskar ta er an, skapar vi ett team med representanter från er och från oss för att täcka de erfarenheter och kompetenser som kan tänkas behövas för den specifika problemställningen. Beroende på er möjlighet och problemställningens karaktär så deltar era representanter i 2-5 av sprintens 5 dagar. 

Resultatet ni får ut av en designsprint är ett tydligt specificerat och visualiserat förslag på en lösning på er problemställning samt en mängd feedback och tankar kring lösningen från tester med målgruppen för lösningen. 

Ladda ner produktblad om designsprint här:

Produktblad designsprint.pdf

Artikeln publicerades 29/03 - 2022

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del