Tillsammans driver vi energi och infrastruktur framåt

Vi behöver din passion och expertis för att möta energibranschens utmaningar. Bli en del av vårt team och forma framtidens digitala energi- och infrastrukturlösningar.

Gör karriär på Sigholm

Vår expertis

Med lång erfarenhet inom samhällsbyggnad, energi och infrastruktur har vi god förståelse för aktörernas situation och framtidssträvan i en föränderlig värld.

Se våra tjänster

Komplexiteten ökar på energimarknaden och förutsättningarna förändras snabbt. Med hjälp av lång och bred erfarenhet inom energiområdet och datadrivana analyser sätter vi oss snabbt in i just era utmaningar och det som är värdefullt för er, och era kunder.

Till marknader & energistrategi

Lyckat förändringsarbete är för oss att tillsammans med kunderna hitta hållbara strukturer som främjar lärande och kompetensutveckling. Vår breda erfarenhet av processer inom energibolag gör att vi snabbt kan identifiera kundernas utmaningar och arbeta tillsammans för att hitta lösningar som skapar vinning för alla.

Till dataanalys & förändringsledning

Vi hjälper energibolag skapa hållbara investeringar och konkurrenskraftig prissättning. Vi stöttar energibolag hela vägen från bränsleinköp, genom anläggningen och till slutkundens faktura med utredningar och projektledning för att göra hållbara investeringar och skapa konkurrenskraftig prissättning. Det bästa för kunden, anläggningen och slutkunden.

Till energiberäkningar & prismodeller

Den digitala plattformen hjälper er verksamhet att sortera, analysera och föreslå hur produktionsanläggningarna ska köras för en optimal drift. Detta samtidigt som personalen trivs och utvecklas i symbios med plattformen.

Till produktionsoptimering

Relationer där vi representerar beställaren som en oberoende part och högra hand genom hela resan, från behovsanalys till överlämning av projekt och drift.

Innovationsprojekt & klimatomställning

Grunden i vår praktik är gedigen teoretisk kunskap, influerat av Leanfilosofins perspektiv på värdeskapande och produktivitet och lärande, kombinerat med en fakta- och datadriven problemlösning.

Till byggprojekt & fastighetsutveckling

Människan i centrum

Vi strävar efter att främja samverkan mellan människa, teknik och affär inom samhälls- och energiomställningen och här har människan en central roll i utvecklingen.Genom att utgå från människan och dess behov formar vi en designprocess med relevant teknik som skapar den bästa lösningen för ändamålet. Med teknikens hjälp skapas en förmåga att fatta trygga beslut i komplexa situationer.

Människa, teknik & affär

En inblick i våra uppdrag

Navigera genom den snabbt föränderliga energimarknadens komplexitet

Med hjälp av lång och bred erfarenhet inom energiområdet och datadrivana analyser sätter vi oss snabbt in i just era utmaningar och det som är värdefullast för er, och era kunder.

Till marknader & energistrategi

Datadriven omvärldsanalys i kombination med förståelse för viktiga samband på energimarknaden är grunden för att kunna fatta beslut i en allt mer snabbrörlig värld. Vi har därför på Sigholm valt att stödja våra kunder och andra intressenter med prognoser och analyser av energimarknaden.

Till energimarknadsprenumeration

Vi stödjer regioner och kommuner i deras utvecklingsarbete inom det lokala energisystemet. Vi analyserar marknaden, lokala styrkor och utvecklar tillsammans planer för hur regionen/kommunen kan skapa en hållbar och konkurrenskraftig framtid.

Till katalysator för samhällsutveckling

Vi hjälper energibolag, industri och konsumenter att förstå energisystemet, prisutveckling och omvärldsfaktorer. Genom interaktiva arbetsmodeller skapar vi tillsammans behovsanalyser och utvecklingsspår för att stärka konkurrenskraften och främja en hållbar framtid.

Till strategisk positionering

Vi stödjer energibolag, industri och konsumenter i förståelsen av energisystemet, prisutveckling, omvärldsbevakning. Med interaktiva arbetsmodeller utvecklar tillsammans behovsanalyser och utvecklingsspår för att stärka konkurrenskraften i en hållbar framtid.

Till innovations- och affärsutveckling

Industrier och producenter säkrar allt mer av sina risker bilateralt och allt mer genom Power Purchase Agreements (PPA). I takt med att marknaden ökar hjälper vi våra kunder med beräkning, värdering och strukturering av PPA och VPPA-avtal i hela Europa.

Till PPA

Våra produkter

Energistrategipodden

Vi startade Energistrategipodden som ett steg i att försöka skapa en förståelse över de energistrategiska frågorna. I podden intervjuar vi ledare på energibolag, företag, akademier och beslutsfattare i energiintensiva organisationer.

Till Energistrategipodden

Aurora By Sigholm

Vi tror att mjukvara har en unik kraft att förändra och förbättra olika aspekter av världen. Vår digitala plattform hjälper er verksamhet att sortera, analysera och föreslå hur produktionsanläggningarna ska köras för en optimal drift.

Till Aurora By Sigholm

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy