Energistrategipodden - Sveriges ledande podcast inom energi

I Energistrategipodden för vi samtal med experter och ledande röster inom energibranschen för att utforska och analysera strategier och utmaningar.


Lyssna även där poddar finns.

Senaste avsnitt

#70 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME med Sven Werner, del 1

#69 - Markus Wråke, Energiforsk

#68 - Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

#67 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... SKOGEN

#66 - Andreas Regnell, Vattenfall

#65 - Stefan Persson, Norrenergi

#63 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME I ENGLAND

#62 - Simon-Erik Ollus, Fortum

#61 - Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution

#60 - Johan Lindehag, Ellevio

#59 - Joachim Nordin, Skellefteå Kraft

#58 - Anna Jäderström & Niclas Damsgaard, Svenska Kraftnät

#57 - Ferroamp, Krafthem & Tibber - Nya bolag för en ny marknad

#56 - Annika Viklund, Vattenfall Eldistribution

Avsnitt

#70 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME med Sven Werner, del 1

Släpptes kl: 10:00 - 22/11/2021
EnergiStrategiPodden · #70 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME med Sven Werner, del 1
I detta avsnitt

Sven Werner är seniorprofessor på Högskolan i Halmstad och har arbetat med fjärrvärme i 45 år där han under många av de åren varit en framstående forskare på fjärrvärmeområdet. I "EnergiStrategiPodden fokuserar på..." kommer vi vi detta avsnitt tala om fjärrvärmehistoria.

#69 - Markus Wråke, Energiforsk

Släpptes kl: 11:00 - 18/11/2021
EnergiStrategiPodden · #69 - Markus Wråke, Energiforsk
I detta avsnitt

Markus Wråke är vd på Energiforsk, som driver forskning inom alla områden inom energisektorn. I dagens avsnitt går vi igenom rapporten Nordic Clean Energy Scenarios. I samarbete med våra nordiska grannländer har man tittat på hur ett koldioxidfritt samhälle kan utvecklas, vilka vägar vi kan välja att ta och vilken påverkan det får på samhället. Häng med! Podden produceras av Sigholm - din partner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/

#68 - Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

Släpptes kl: 10:00 - 11/11/2021
EnergiStrategiPodden · 68 - Rikard Silverfur, Fastighetsägarna
I detta avsnitt

Rikard Silverfur är Utvecklings & Hållbarhetschef på Fastighetsägarna, som samlar runt 15 000 fastighetsägare i landet. Tillsammans utgör energibehovet från fastighetssektorn nästan en tredjedel av landets behov. Energieffektivisering är viktigt för ökad hållbarhet och finns också reglerat i energieffektiviseringsdirektivet. Samtidigt behöver det vara resurseffektivt vilket innebär att hänsyn också måste tas till hela systemet. En ny rapport visar att energieffektiviseringsåtgärder kan bespara samhället 800 miljarder, bland annat genom att undvika investeringar. I sådana fall behöver ett samarbete ske med alla aktörer i energisystemet. Ökad flexibilitet, resurseffektivitet och förutsägbarhet är återkommande teman för både fastighets- och energibolagen.

#67 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... SKOGEN

Släpptes kl: 20:00 - 09/11/2021
EnergiStrategiPodden · #67 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... SKOGEN
I detta avsnitt

Svensk skogspolitik påverkas alltmer av EU. I kommissionens förslag om Fit For 55-paketet finns en mängd direktivförslag som påverkar skogens affär. RED, ESD, Taxonomi och LULUCF är alla begrepp som branschen har fått lära sig. I det här avsnittet får vi experthjälp genom den mångåriga veteranen hos Svebio, Kjell Andersson. Svebio är en intresseorganisation som syftar till att utveckla bioenergi i ett hållbart samhälle.

#66 - Andreas Regnell, Vattenfall

Släpptes kl: 10:00 - 04/11/2021
EnergiStrategiPodden · #66 - Andreas Regnell, Vattenfall
I detta avsnitt

Med runt 170 miljarder i omsättning är Vattenfall en stor spelar i energibranschen och har många olika produkter inom sin verksamhet. Idag samtalar vi med Andreas Regnell, strategichef på Vattenfall. Visionen "fossilfri inom en generation" leder till satsningar och prioriteringsbehov inom företaget där Hybrit bara är ett exempel. Vilka är då drivkrafterna bakom och vad blir konsekvenserna för Europa och Sverige om alla ska ställa om?

#65 - Stefan Persson, Norrenergi

Släpptes kl: 10:00 - 28/10/2021
EnergiStrategiPodden · #65 - Stefan Persson, Norrenergi
I detta avsnitt

Norrenergi är ett fjärrvärme och fjärrkyla företag i Solna och Sundbyberg. Stefan Persson är vd i områden där det redan råder effektbrist samtidigt som utbyggnadstakten är hög. Hur ska fjärrvärmens affär och position utvecklas för att möta konkurrensen och behovet från kunderna? Hur ska man klara av att bli mer flexibel på en mer föränderlig marknad. Det här och mycket mer i dagens avsnitt av EnergiStrategiPodden.

#64 - Johan Mörnstam, Eon

Släpptes kl: 10:00 - 21/10/2021
EnergiStrategiPodden · #64 - Johan Mörnstam, Senior Vice President - Energy Networks Europe at E.ON
I detta avsnitt

Den här veckan samtalar vi med Johan Mörnstam, chef för Eons eldistribution i Europa. Med 50 miljoner kunder är utblicken stor och vi får möjlighet att resonera, inte bara om den svenska, utan hela Europas elnätsmarknad. Vilka är våra styrkor här? Och vilka har andra? Vilka utmaningar har vi i Sverige och vilka står vår kontinent inför?

#63 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME I ENGLAND

Släpptes kl: 15:00 - 19/10/2021
EnergiStrategiPodden · EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME I ENGLAND
I detta avsnitt

I England är fjärrvärme hett. Utsläppen från fastigheter står för en stor del av landets koldioxidutsläpp och uppvärmningssystemen är till åren komna. Vattenfall tar position i landet - hur går det? Vi frågar Ulrika Jardfelt, som är chef för kraftvärme och värmeområdet inom Vattenfall.

#62 - Simon-Erik Ollus, Fortum

Släpptes kl: 10:00 - 14/10/2021
EnergiStrategiPodden · #62 - Simon-Erik Ollus, Fortum
I detta avsnitt

Den här veckan samtalar vi med Fortums divisionschef, Simon-Erik Ollus, som även har plats i koncernledningen. Simon-Erik har ansvar för den nordiska utsläppsfria elproduktionen och för att fördjupa samarbetet med Uniper inom optimeringen av vattenkraft och fysisk elhandel. Vi pratar om kärnkraft, hur det ser ut på den finska marknaden, klimatomställningen med mera. Häng med!

#61 - Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution

Släpptes kl: 10:00 - 07/10/2021
EnergiStrategiPodden · #61 - Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution
I detta avsnitt

Den här veckan pratar vi med Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution där vi florerar mellan ämnen om arbetet med elkvalitet, kapacitetslösningar och flexibilitetsmarknaderna.

#60 - Johan Lindehag, Ellevio

Släpptes kl: 10:00 - 30/09/2021
EnergiStrategiPodden · #60 - Johan Lindehag, Ellevio
I detta avsnitt

Hur ska vi tänka kring att få elen dit vi vill ha den? Vilka investeringar behövs för att säkra tillgänglighet i näten och hur löser man flexibilitet i en stad som Stockholm. Detta får vi idag höra Johan Lindehag, vd för Ellevio berätta om.

#59 - Joachim Nordin, Skellefteå Kraft

Släpptes kl: 10:00 - 23/09/2021
EnergiStrategiPodden · #59 - Joachim Nordin, Skellefteå Kraft
I detta avsnitt

Den här veckan far vi till Skellefteå Kraft och dess vd Joachim Nordin. År 2020 var ett snålt energiår men trots detta producerade man nästan 4 TWh el, eller cirka 3% av Sveriges produktion. Elnätsverksamheten är också en omfattande del i regionen där bolaget var en viktig kugge som ledde fram till valet av etableringsplats för Northvolt vilket drivit igång en sällan skådad tillväxt i staden. Hur är det då att driva en så omfattande verksamhet som både är lokal och nationell, bred och djup, på dagens och den kommande marknaden?

#58 - Anna Jäderström & Niclas Damsgaard, Svenska Kraftnät

Släpptes kl: 10:00 - 16/09/2021
EnergiStrategiPodden · #58 - Anna Jäderström & Niclas Damsgaard, Svenska Kraftnät
I detta avsnitt

Idag gästas vi av Svenska Kraftnäts enhetschef för balansmarknader Anna Jäderström och chefsstrategen Niclas Damsgaard för en diskussion om vilken flexibilitet som kommer behövas för en framtida energimarknad som är i balans mellan produktion och efterfrågan.

#57 - Ferroamp, Krafthem & Tibber - Nya bolag för en ny marknad

Släpptes kl: 11:00 - 12/09/2021
EnergiStrategiPodden · #57 - Ferroamp, Krafthem & Tibber - Nya bolag för en ny marknad.
I detta avsnitt

Flexibilitet och smart styrning blir allt viktigare på en marknad där snabba förändringar påverkar tillgången till effekt och energi. Vi har pratat med tre snabbväxande aktörer om vilken marknad de ser framför sig och hur de anpassat sig för att möta nya kundbehov. Vi möter Ferroamp, Tibber och Krafthem för att kanske förstå framtiden bättre.

#56 - Annika Viklund, Vattenfall Eldistribution

Släpptes kl: 10:00 - 02/09/2021
EnergiStrategiPodden · #56 - Annika Viklund, Vattenfall Eldistribution
I detta avsnitt

Annika Viklund är vd för Vattenfall Eldistribution som har en roll mitt i händelsernas centrum för förändringen av energimarknaden. Uppe i norr möter de kunder som inte har tid att vänta. Samtidigt är både kompetens, tillståndstider och ersättningsmodeller är viktiga pusselbitar att jobba med för att lyckas hålla det tempo som kunder och klimatet behöver.EnergiStrategiPodden av Sigholm

Vi vet vilka tuffa utmaningar energibolagen står inför. Vi drivs av att få vara med och uppnå de globala målen med en hållbar och effektiv energiomställning.


Klicka här för att läsa mer

Arbetar du i branschen och vill vara med i podden?