Sigholm leder förstudie om koldioxidinfångning för Umeå Energi

Sigholm har tilldelats uppdraget för att utreda olika teknikalternativ för koldioxidinfångning vid Dåva-Kraftvärmeverk i Umeå.

För Umeå Energi är hållbarhetsarbetet en naturlig och integrerad del i verksamheten, vilket märks på deras framdrift och att ligga i framkant både vad gäller teknik och möjligheter att ta sig an framtidens cirkulära behov. Umeå Energi har blivit beviljade ett anslag på 2,6 mkr från Regeringens klimatsatsning Industriklivet. Anslaget kommer möjliggöra delfinansiering av en förstudie där det utreds vilka möjligheter för koldioxidinfångning som finns för de två kraftvärmeverken vid Dåva-området.

I konkurrens med flertalet andra konsultbolag har Sigholm blivit utvalda att leda förstudien som beräknas vara klar i början av nästa år. Sigholm, konsulter med energi i fokus, har redan lett ett flertal utredningar om Bio-CCS och ser med spänning fram emot vad förstudien kan resultera i.

- När vi genomför sådana här studier är det alltid spännande att lära sig mer om den unika platsen och dess specifika förutsättningar. Det påverkar hur projektet utformas och till slut vad det resulterar i. Umeå är en kustnära stad och har planer på att bygga ut Norrbotniabanan, vilket skulle förbättra transportmöjligheterna, säger Projektledaren för förstudien, Katja Åström, Sigholm.

I förstudien utreds olika relevanta aspekter såsom olika tekniker för koldioxidinfångning, logistik- och transportmöjligheter, affärsmodeller, kommunikation och tillstånd för visionen om att minska Dåva Kraftvärmeverks totala utsläpp.  

- Ett nätverk har skapats efter tidigare utredningar som vi varit involverade i. Vi tyckte att det behövdes gemensamma krafter för att dela kunskap och byta erfarenheter. I CCS-nätverket deltar, förutom Umeå Energi, även Skövde Energi, Härnösand Energi och Bodens energi, säger Katja Lindblom, som var projektledare för Bodens Energis utredning om Bio-CCS.

Kontakt: Katja Åström, Projektledare, Sigholm: katja.astrom@sigholm.se, 072-571 58 77


Läs även pressmeddelandet på MyNewsDesk: https://www.mynewsdesk.com/se/sigholm-tech-ab/pressreleases/umeaa-energi-vaeljer-sigholm-foer-foerstudie-om-koldioxidinfaangning-3203607

Läs mer i Umeå Energis pressmeddelande: https://www.mynewsdesk.com/se/umea_energi/pressreleases/umeaa-energi-inleder-foerstudie-om-koldioxidinfaangning-3202542


Artikeln publicerades 12/09 - 2022

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del