2mendix, verifikat för ansvarsfull avfallshantering på Söderenergi

När uppdraget påbörjades fanns ett problem där många företag och organisationer hanterade farligt avfall på ett inkorrekt sätt. Det kunde handla om illegal avfallshantering vilket i grunden är resultatet av bristfällig kontroll och omedvetenhet i avfallsprocessen. 

För att tackla denna utmaning utvecklade Söderenergi ett innovativt och unikt verifikat kallat 2Mend-IX som visar på spårbarhet och transparens i avfallshanteringen. Företag och organisationer inom fjärrvärmebranschen kan använda verifikatet och påvisa den klimat- och miljönytta som görs och det skapas en mer säker och tryggare hantering av avfall. 2Mend-IX främjar också ökat samarbete mellan aktörer inom återvinningsbranschen, vilket gör det möjligt att generera fördelar längre upp i avfallstrappan. Dessutom kan certifikatet vara av stor nytta på internationell nivå.

Framtagning av video för att sprida medvetenhet

För att öka medvetenheten om verifikatet och dess innehåll krävdes riktad kommunikation till den relevanta målgruppen, i de rätta forumen. Sigholm involverade därför sin avdelning för design och kommunikation för att identifiera det mest effektiva formatet och kanalen. Efter en förstudie för att välja målgrupp och forum beslutades det att skapa en informativ video. Ett manus utarbetades, följt av detaljerat grafikarbete för att tydligt förmedla kärnan i 2Mend-IX. Målet var att skapa en effektiv och tydlig kommunikation samtidigt som videon behövde vara tillräckligt informativ för att ge en helhetsbild och detaljerad förståelse för verifikatet. Projektet involverade många iterationer och nära samarbete för att säkerställa rätt riktning. Videon översattes till fyra språk - svenska, engelska, tyska och franska och utgör en solid grund för att sprida kunskapen om 2Mend-IX och Söderenergis arbete för ansvarsfull avfallshantering. I stället för att upprepa förklaringar kan Söderenergi nu enkelt dela 2Mend-IX med världen genom en enda klickbar video.

 


  • #effektiv kommunikation
  • #avfallshantering
  • #verifikat
  • #2Mend-IX

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Nya ackumulatorlösningar för att framtidssäkra höga spetsbelastningar

Projektet involverade utmaningar som krävde noggrann planering och kommunikation för att lösa logistiska och tekniska problem. Genom smidig ...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy