Nya ackumulatorlösningar för att framtidssäkra höga spetsbelastningar

Omfattande planeringsarbete för att säkra logistiken 

Utvecklingen av en helt ny ackumulatortank har krävt noggrann planering, samordning och framförallt effektiv kommunikation. Projektet mötte diverse utmaningar, både stora och små, och det har varit av yttersta vikt att visa vår förmåga att fokusera på lösningar. En betydande utmaning i projektet var den omfattande logistikplaneringen för fundamentbyggnationen, som involverade 145 betongbilar för att transportera betong från cementstationen och gjuta en 860 m³ stor grund. En annan utmaning uppstod under isoleringsarbetet när ett läckage upptäcktes på cisternen, trots att den tidigare hade besiktigats och godkänts av ett tredje partsorgan.

Lösningsfokus för att möta oförutsedda utmaningar

För att övervinna logistikutmaningen krävdes en smidig och effektiv dialog med personal från berörda avdelningar, vilket inkluderade att fastställa en lämplig transportväg genom det aktuella arbetsområdet. Det innefattade även placering av trafikvakter och avspärrningar, och den överenskomna planen kommunicerades ut till all personal på Mälarenergi inklusiva alla entreprenörer.

För att tackla utmaningarna med cisternen utarbetades en åtgärdsplan tillsammans med leverantören, vilket möjliggjorde reparation utan att påverka tidplanen eller driftsättningen. Kunden och Sigholm, som var projektledare, var nöjda med resultaten och det faktum att tidplanen hölls, trots oväntade händelser. Sigholms mål är att alltid hålla tidplanen trots oförutsedda utmaningar. Det är möjligt genom ett bra projektteam och god kommunikation

Projektledaren bar även ansvar för uppgifter som:

  • Kommunikation och samordning mellan olika discipliner, styrgrupp och berörda avdelningar
  • Upprättande av förfrågningsunderlag enligt LUF och kontraktstecknande, tillsammans med inköpsansvarig, för nödvändiga upphandlingar i projektet
  • Framtagning av utbildningsmaterial för anläggningen och överlämning till driftpersonal.
  • #projektledning
  • #logistikplanering
  • #lösningsfokus
  • #cisternutmaning
  • #effektiv kommunikation

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Du kanske också är intresserad av:


Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organ...

Läs artikel
Modernisering av generator för att möta tillgänglighetsmålen, Mälarenergi

Sedan 1963 har Generator 2 varit en integrerad del av Mälarenergis verksamhet. Med tiden hade dock dess original rotor- och statorlindningar...

Läs artikel
Projekt- och byggledare för Fredriksbergs förskola, Hemsö

I samarbete med Hemsö har vi som projekt- och byggledare haft äran att vara en del av skapandet av Fredriksbergs förskola – ett nyskapande ...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy