Aktiva kunder vinnare på prisvariationer

Framtiden inleddes redan 2020

Sedan 2020 har elpriset varit mycket mer volatilt. Det beror på att intermittent kraftproduktion nu utgör en betydande del av det europeiska och nordiska elsystemet. Att elpriset varierar allt mer öppnar för nya affärer. De aktörer som jobbar aktivt med sina exponeringar skapar stora fördelar jämfört med de som är passiva. Rätt hanterad kan flexibel konsumtion, produktion och lagring tillföra stora nyttor både för aktör och system

I elprisområdet SE3 Stockholm har en tydlig profilförändring börjat framträda. Förändringen innebär ökade prisvariationer över dygnet. Trenden höll i sig både under lågprisåret 2020 och under den hittills mest akuta energikrisen 2022 med elspotpris på 21 respektive 129 EUR/MWh.

Procentuellt pris jämfört med dygnets lägsta pris SE3

Bildtext: Dygnsvariationen mellan 2014 och 2019 var lägre än 160%. Men sedan 2020 förekommer profiler på mellan 200% och 340%. Konsumtionstopparna på morgon och kväll får tydligt genomslag.

Baslast matchar sämre

På Nasdaq Commodities handlas terminskontrakt för framtida leverans av elmarknadens aktörer för att säkra pris- och volymrisker. Kontrakten är standardiserade och den vanligaste leveransen är baslast där varje timme är lika mycket värd. Men allteftersom det underliggande elspotpriset har förändrats har matchningen av baslastleverans försämrats. Förut kunde elhandlaren köpa ett terminskontrakt och lägga till en profilavvikelse på 50% för att täcka timvariationer, nu behövs uppåt 250 %. Det är en av anledningarna varför privatkonsumenter nu måste betala mer för fastpriskontrakt eftersom elhandlaren måste ta hänsyn till att hushållens konsumtion äger rum dagtid inklusive under morgon- och kvällstopparna.

Volatila elpriser kräver nya affärer

Ett volatilt elpris betyder inte nödvändigtvis ett högt elpris. Som grafen nedan visar var snittpriset 2023 endast marginellt över snittpriset 2018. Däremot varierade elpriset 2023 betydligt mer, både från en månad till en annan och inom dygnet. Det betyder att för en passiv aktör med oflexibel konsumtion så var prisskillnaden mellan år 2023 och 2018 liten. För en aktör med konsumtion dagtid, morgon och kväll var priset högre 2023. Men för en flexibel kund som flyttade sin exponering så var elpriset betydligt lägre 2023.

Elpris i SE3 beroende på flexibilitet (EUR/MWh)

Bildtext: De senaste åren ökade värdet att vara flexibel. Sedan 2020 beror en allt större del av totalpriset på profilen. Förmågan att flytta sin exponering några timmar har stor inverkan på priset.

Spotprisstyrning spelar roll för konsumenter

Det är verkligen inte all elanvändning som kan eller bör vara flexibel. Däremot finns det mycket elanvändning idag som med styrning skulle kunna minska snittkostnaden om den styrdes effektivare. Modern teknik och uppkopplade enheter som reagerar på prissignaler kan göra stor skillnad, både för plånboken och för systemet som helhet.

Bildtext: Värmesystemet och billaddning är två laster som med relativ lätthet kan flyttas i tid. För värmesystemet spelar det roll hur stor tröghet systemet har, ju högre värmekapacitet och mindre värmeläckage som finns i huset desto flexiblare är uppvärmningen. Störst procentuell vinst finns dock under de första timmarna och även ett oisolerat trähus kan vinna på spotprisstyrning.

Ska elnäten vara för eller mot sina kunder?

Flexibla konsumenter kan vara en stor belastning eller en stor tillgång för elnätsoperatörer, beroende på hur de möter förändringen. I elnät med en inom dygnet-taxa och effekttariff baserat på maxeffekten under ett fåtal timmar per månad kan de flexibla kunderna bli ett problem. Med en växande andel flexibla kunder som optimerar mot kombinationen av nättariff och spotmarknad kan tariffen stjälpa nätet, om tariffen inte matchar elpriset och är utformad efter nätets fysiska behov. En elnätsoperatör som däremot proaktivt skapar förutsättningar för kundernas flexibilitet frigör stora resurser eftersom de flexibla kunderna kan minska kostnader och investeringar. Det ökar elnätens konkurrenskraft.

För Sverige ur tiden, Statens föråldrade energiskatt

Energiskatten som 2024 höjdes till 53,5 öre/kWh inklusive moms är ett ypperligt hinder för en fungerande elmarknad. Den suddar effektivt ut kundernas incitament att svara på energisystemets behov. År 2023 var elspotpriset negativt under cirka 400 timmar i samtliga av Sveriges elprisområden. Det betyder att det saknas avsättning på energimarknaden för all el som produceras. Men prissignalen att konsumera mer kommer inte fram till kunderna eftersom elpriset efter skatt för det mesta fortfarande är en kostnad. Det har också observerats av regeringens egen utredare John Hassler, som kallar det samhällsekonomiskt skadligt. Alla energisystemets aktörer förlorar på att energiskatten är så hög och så klumpigt utformad. Skulle den tas bort eller reformeras till en relativ skatt skulle fler prissignaler nå de som kan göra något med dem och öppna upp för systemnyttiga affärsmodeller och lösningar.

Vad vi erbjuder:

Sigholm gör analyser, långtidsprognoser och klarlägger insikter som är väsentliga i din verksamhets navigation i systemomställningen. Omvärlden är i förändring och genom föredrag, workshops och längre uppdrag hjälper vi våra kunder att skaffa sig de förmågor som krävs för att lyckas. Om du vill ha mer information om våra tjänster kontaktar du oss enklast via kontaktuppgifterna på den här sidan.

  • #energi
  • #analys
  • #analysutskick

Artikeln publicerades 22/04 - 2024

Skriv upp dig på vårt kostnadsfria analysutskick!


Anmäl dig här!

Du kanske också är intresserad av:


Universalmedlet Contract for Differences

Contracts for Difference (CfD) har varit diskuterat sedan elpristopparna 2022. Verktyget som sådant är inte nytt utan har använts länge i Eu...

Läs artikel
Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år ko

Läs artikel
PPA-avtal ökar

Alltmer krafthandel sker bilateralt. Det märks på terminsmarknaden Nasdaq Commodities, där omsättningen på nordisk kraft förra året föll til...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy