Omorganisation på Borlänge Energi

För att möta den föränderliga energimarknaden och dess konsekvenser identifierade Borlänge Energi ett behov av att omstrukturera sin organisation. Sigholm fick i uppdrag att leda omorganisationen vilket bland annat resulterade i  5 affärsområden och 4 stödfunktioner.

Vikten av flexibilitet i en föränderlig energimarknad

Med utblick mot 2030 och de stora förändringar som förväntas på energimarknaden gjorde Borlänge Energis vd bedömningen att organisationen behövde ses över. Detta då digitalisering kommer öppna upp för automation och nya tjänster, teknikutvecklingen kommer medföra både fler och större volymer av alternativ kraftproduktion samtidigt som fler energibärare kommer slå igenom. Dessutom kommer nationell klimatlag och EU-lagstiftning leda till skarpare krav på omställning samtidigt som förnyelsebara kraftslag kommer öka.

Konsekvenserna av dessa pågående samhällsförändringar innebär att alla befintliga spelare på energimarknaden ställs inför många osäkerheter. Det förväntas sätta kostnadstryck på den befintliga verksamheten samtidigt som man snabbt behöver ta till sig nya tekniker för att anpassa sig efter marknaden. Med förändringarna kommer både hot och möjligheter för energibolagen men de måste vara snabbföränderliga för att kunna reagera på det som sker i omvärlden. Borlänge Energi behövde därför införa åtgärder som både innebar att de skyddar befintliga affärer samtidigt som de utmanar sig själva i att hitta nya.

Omorganisation ledd av Sigholm 

Uppdraget innebar att leda en omorganisation av Borlänge Energi, inklusive samtliga affärsområden, stödfunktioner och dotterbolag.
I uppdraget ingick att:

 • ta fram en ny standard för hur organisationen är uppbyggd och vilka byggstenar den består av
 • ta fram förslag på en ny organisationsstruktur och de befattningar den innehöll
 • arbeta fram nya befattningsbeskrivningar på de tjänster som förändrades eller lades till
 • skriva underlag inför respektive steg i MBL-förhandlingen
 • ta fram nya principer kring hur man arbetar med befattningar, roller och ansvar samt identifiera, genomföra och följa upp de aktiviteter som krävdes för att genomföra en lyckad omorganisation
 • framtagning av kommunikationsmaterial för att förpacka budskap i form av en hemsida innehållande filmmaterial, organisationsscheman, motiveringar och andra visualiseringar samt ett forum där de inblandade projektmedlemmarna från ledningsgruppen kunde besvara medarbetares löpande frågor med stöttning av Sigholm.

Arbetet mynnade ut i en organisation med 271 medarbetare utspridda på 5 affärsområden och 4 stödfunktioner som tillsammans innefattar 150 unika befattningar. 39 nya befattningsbeskrivningar arbetades fram som underlag till MBL-förhandlingen där 21 medarbetare inkluderades i en omplaceringsutredning. Samtliga 21 medarbetare godkände de erbjudanden på nya tjänster som de fick.

 • #energibolag
 • #omorganisation
 • #organisationsstruktur
 • #befattningsbeskrivning
 • #kommunikation
 • #MBL-förhandling

Artikeln publicerades 10/03 - 2022

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Organisatorisk transformation skapade tydlighet i alla processled på Mälarenergi

Mälarenergi stod inför en stor utmaning där de, samtidigt som de arbetade intensivt med hållbarhetsmålen, stod de inför omfattande besparing...

Läs artikel
Förstudie inom ångleverans på Skövde Energi

En heltäckande förstudie genomfördes för att ersätta en fossil lösning med ett hållbart alternativ för Skövde Energis kunder. Med en gedigen...

Läs artikel
Ny strategisk inriktning till VME

Efter en sammankoppling av fjärrvärmenät blev det aktuellt för Köping och Arboga att gå samman i en gemensam organisation. Detta medförde at...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy