Projektkoordinering för ansökan till Innovationsfonden

Vid behov av stöd för stora och innovativa CCS-projekt med tydlig klimatnytta finns möjligheten att ansöka om stöd från EU:s Innovationsfond. Ansökningsprocessen är omfattande och kräver detaljerad anpassning enligt utlysningstexten. Sigholm har för en kunds räkning genomfört ett uppdrag att koordinera och ta fram delar av underlaget för en ansökan till EU:s innovationsfond avseende ett CCS-projekt.

Effektiv projektkoordinering för CCS-ansökan

Även om kunden naturligtvis har en djup förståelse för sitt CCS-projekt krävdes extern support för att se ansökan med nya ögon och upptäcka eventuella brister eller luckor i ansökningshandlingarna. Dessutom var det nödvändigt att samordna arbetet och säkerställa att de olika delarna av ansökningsmaterialet, författade av olika experter, harmonierade sömlöst. Dessutom visade det sig att en del kapitel behövde omformuleras och kompletteras med ny information. Sigholm bistod även med kontakter till externa specialister för att lyfta ansökan ytterligare.

Kommunikation och samarbete för framgång i ansökningsprocessen

Kunden var tydlig från början med att uppdraget krävde mycket tid och täta avstämningar. Genom en öppen och förtroendefull kommunikation mellan beställaren och projektledaren var det möjligt att navigera genom projektet smidigt och i snabb takt. Genom att från början tydliggöra det stora behovet av tillgänglighet inom en stramt begränsad tidsram kunde projektet effektivt genomföras. 

Slutleverans före utsatt tid

Trots den komplexa uppgiften att sammanställa en ansökan till Innovationsfonden kunde projektet slutföras flera dagar före den utsatta tidsfristen. Nyckeln till framgång var den höga engagemanget hos kundens projektgrupp och ett gott samarbete. Uppdraget krävde flexibilitet, kreativitet och fokus, vilket skapade en inspirerande utmaning.

  • #CCS-projekt
  • #CCS
  • #Innovationsfond
  • #EU:s Innovationsfond
  • #Koordinering
  • #Innovation Fund
  • #projektledning
  • #projektchef

Artikeln publicerades 29/08 - 2023

EU:s innovationsfond

EU:s innovationsfond representerar ett av de mest omfattande finansieringsprogrammen globalt när det kommer till att demonstrera och främja innovativ teknik som aktivt bekämpar utsläpp av växthusgaser. Fondens huvudsakliga mål är att stödja projekt som framvisar höggradigt innovativa teknologier, processer eller produkter. Dessa måste vara tillräckligt mogna och ha en betydande potential att effektivt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer här

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Nya ackumulatorlösningar för att framtidssäkra höga spetsbelastningar

Projektet involverade utmaningar som krävde noggrann planering och kommunikation för att lösa logistiska och tekniska problem. Genom smidig ...

Läs artikel
Optimering av ventilationssystem på Mälarenergi

Mälarenergi behövde utvärdera en lösning för att minska luktproblemen i samband med sopförbränning. Sigholm kopplades in för att leda projek...

Läs artikel
Projektchef och projekteringsledare, Bostads AB Mimer

På Öster Mälarstrand i Västerås finns en plan på att bygga 1 500 lägenheter där Bostads AB Mimer ska

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del