Implementering av Lean-metodik i Advens fjärrvärmeverksamhet

Adven (tidigare Värmevärden) stod inför en utmaning då de genom förvärv övertagit en verksamhet med ett 20-tal anläggningar med tillhörande nät. Detta innebar att det behövdes en förankring i organisationen, men tidigare verksamhetsutvecklingsprogram saknade detta. Därför behövdes en mer relevant och verksamhetsnära praktik. Kunden ville öka kunskapen om verksamhetsstyrning genom värderingar och praktisk handledning vid implementering av verktyg så som daglig styrning och 5S.

Utbildningar, implementering och strukturerat förbättringsarbete

Sigholm genomförde utbildningar för nyckelpersonal, inklusive värderingsbaserade utbildningar och workshops under gemensamma företagsträffar. Efter dessa insatser implementerades arbetsflöden, där strukturer och processer etablerades, och ett systematiskt förbättringsarbete infördes.

Arbetet ledde till etablerade principer

Den grupp av nyckelpersoner som utbildades och ledde implementeringen arbetar nu självständigt med verksamhetsutveckling och värderingsstyrning. Målet att stödja kunden i att uppnå egen förmåga har uppnåtts. De implementerade verktygen, även om de har utvecklats över åren, är fortfarande aktiva och baserade på etablerade principer. Resultaten inkluderar lägre basproduktionskostnader, kortare revisionstider, minskade projektavvikelser, förbättrad planering inom underhållet och färre arbetsplatstillbud.

  • Lägre basproduktionskostnader
  • Kortare revisionstider
  • Minskade projektavvikelser
  • Förbättrad planering inom underhållet
  • Färre arbetsplatstillbud.
  • #verksamhetsstyrning
  • #arbetsprocesser
  • #implementering
  • #daglig styrning
  • #5S

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Om Adven

Advens 580+ medarbetare förser hushåll och företag med uppvärmning baserad på fjärrvärme och geoenergi, och industrier med ånga, värme, kyla och infrastrukturtjänster som förbättrar resurseffektiviteten. Idag driver de över 350 anläggningar i Europa med en total energivolym på 5 TWh.

adven.com

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Ny strategisk inriktning till VME

Efter en sammankoppling av fjärrvärmenät blev det aktuellt för Köping och Arboga att gå samman i en gemensam organisation. Detta medförde at...

Läs artikel
Tillväxt ledde till behov av digitalisering och nya rutiner, Trollhättan Energi

En stark tillväxt medförde behov av att etablera interna strukturer för att förbättra kvalitet och effektivitet inom den operativa verksamhe...

Läs artikel
Ny prismodell gav stabilare intäktsström och ökad kundnöjdhet

Efter implementering av en ny prismodell fick kunden en stabilare intäktsström över året som också matchade de interna kostnaderna på ett bä...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy