Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Prenumerera på vårt analysutskick

När det sker något särskilt intressant på marknaden skickar vi ut information och analys om detta. Utskicken är kostnadsfria och du kan här skriva upp dig för att motta analysutskicken via e-post.

Skriv upp dig här

Senaste nytt
Nov, 2023

Månadsanalys av elmarknaden - Vattenkraft och marginalprissättning

Väderväxlingen i oktober Det milda och nederbördsrika vädret som dominerat sedan juli slog i oktober om till kallt och torrt. Medeltemperaturen i Norden var 9 grader Celsius lägre i oktober än i september, ett större temperaturfall än det säsongsmässiga 5 grader. De lägre temperaturerna ökade vär...

Läs mer

Nov, 2023

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella ...

Läs mer

Sep, 2023

Huvudslutsatser från långtidsprognosen i september

Sigholm kvantifierar och analyserar kontinuerligt de snabba förändringarna som pågår i Europas energisystem. I vår färska långtidsprognos har vi vägt samman flera olika aspekter och simulerar elpriset för åren 2023-2050 per elhandelsområde och per kraftslag. Nedan följer ett axplock av våra slutsats...

Läs mer

Sep, 2023

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

PRESSMEDDELANDE  12 nya kollegor till tre olika kontor Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor  välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet...

Läs mer