Projektchef för ett av Sveriges största sjöfartsprojekt, Västerås hamn

Ett av Sveriges största sjöfartsprojekt

Västerås stad, Köpings kommun och Sjöfartsverket har inlett ett strategiskt partnerskap under projektnamnet Mälarprojektet. Syftet med detta samarbete är att öppna dörren till Skandinaviens främsta tillväxtregion, vilket är avgörande för att säkerställa utvecklingen av befintliga företag och främja nya etableringar inom området. I linje med detta mål planerar Västerås hamn att öka sin kapacitet för att hantera större godsvolymer och fartyg. Som en del av denna expansion, kommer hamnen att genomgå betydande uppgraderingar och utveckling till en kostnad av cirka 1,2 miljarder kronor.

Sigholm känner ett stort engagemang i projektet då det helt går i linje med ett av företagets ledord; "samhällsengagemang". Projektet har många nyttoegenskaper inom både miljö och samhälle.

"För oss är det viktigt med både personligt engagemang och samhällsengagemang. Vi bryr oss om och vill utveckla den stad som vi bor och verkar i".
projektchef Isabell Stoor, vd Sigholm Project.

Sigholms roll i sjöfartsprojektet

Att vara projektchef för Västerås hamn innefattar ett helhetsansvar, att ha ansvar för hela projektportföljen. Detta delas sedan in i flera olika delprojekt såsom;

 • organisera, styra, leda och följa upp delprojektens utveckling
 • säkerställa att granskningen i projekten utförs enligt kravspecifikationerna
 • upprätta förfrågningsunderlag enligt LOU
 • miljöinventering
 • tillstånd från byggnadsnämnden och Länsstyrelsen
 • renovering av kajer
 • utbyggnad av dagvattensystem
 • byggnation av dammar
 • planfri korsning
 • framtagande av ny hamnlayout
 • byggnation av magasin, kontor, verkstad och gater
 • muddring av hamnbassäng
 • anläggande av anläggningsytor.

Målgruppsinriktad kommunikation

Då projektportföljen består av så pass många delprojekt innefattar det därför väldigt många och olika intressenter, leverantörer, kunder och beslutsfattare. Det är därför avgörande att kommunicera informationen anpassat till den berörda mottagaren. Att kommunicera målgruppsanpassat och vid rätt tidpunkt är en av Sigholm Projects styrkor, vi vet att det inte går att vara för tydlig i sin kommunikation. Därför utbildar vi oss kontinuerligt inom ämnet för att bli ännu bättre.

"För att leverera ett projekt som uppfyller kraven gällande tid, kvalitet och budget är kommunikation, samarbete och ledarskap avgörande. Detta är något som ligger i Sigholms DNA, vilket gör att vi kan känna oss trygga med en säker leverans".
- Christer Gerhardsson, Projektchef Fastighetsenheten Västerås stad

Regionen har blivit en kraftig tillväxtmotor

Med Västerås hamns utvecklingsprojekt tar regionen ett stort steg mot att transformera platsen till en kraftig tillväxtmotor. Genom att integrera Sigholms kärnvärden med innovativa strategier och målgruppsanpassad kommunikation, stärker vi vårt löfte om en dynamisk och hållbar utveckling. Vi är dedikerade till att kontinuerligt förbättra vår förmåga att leverera, inte bara inom detta projekt utan också i framtida initiativ. Vi trivs i sammanhang där vi, tillsammans med beställare, skapar stor miljönytta och får olika intressenter, såsom närinlgsliv och politik att samarbeta i stora och komplexa samhällsprojekt.

Varje delprojekt, oavsett om det är utbyggnaden av hamninfrastrukturen eller miljöförbättringar, är en byggsten i visionen att skapa verklig förändring och långvarigt värde för samhället.

 • #hamn
 • #hamnprojekt
 • #västerås

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Kontakta oss för mer information
Isabell Stoor

Projektledare & Vd Sigholm Project

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy