Ny strategiprocess på Mälarenergi

Strategisk samordning med en röd tråd för mål och strategi

Mälarenergi upplevde att de saknade en tydlig röd tråd i nedbrytningen från deras koncernövergripande strategi och målkort till affärsområden, dotterbolag och koncernfunktioner. Det fanns ett antal övergripande planer och måldokument som varje verksamhet i teorin behövde ta hänsyn till vilket i praktiken innebar att verksamheterna tog hänsyn till det de själva visste om eller valde att utgå ifrån. De övergripande planerna blandade samtidigt koncernövergripande frågor och mål med affärsområdes- och dotterbolagsspecifika punkter vilket medförde en ytterligare komplexitet.

Ny process för formulering och nedbrytning

Det Mälarenergi och Sigholm gjorde var att ta fram och implementera en ny process för formuleringen och nedbrytningen av strategier och mål inom koncernen. Lösningen innebär att bolaget nu årligen tar fram en gemensam övergripande koncernstrategi som sedan bryts ner till strategier, taktiska planer och målkort för koncernens affärsområden, dotterbolag och koncernfunktioner. Inom respektive verksamhet bryts sedan de övergripande målkorten ner till operativa målkort för avdelningar och enheter. På så sätt skapas en röd tråd i styrningen från koncernledningen till den operativa verksamheten där alla arbetar i samma riktning.

Tydlighet utan detaljstyrning

Mälarenergi har nu en tydlig process för formulering av strategi, taktik och mål som skapar en röd tråd från koncernnivå ner till avdelningar och enheter utan att detaljstyra verksamheterna..


  • #strategi
  • #mål
  • #koncernstrategi
  • #styrning
  • #koncernövergripande
  • #målkort

Artikeln publicerades 28/10 - 2020

Kontakta oss för mer information

Du kanske också är intresserad av:


Energipriserna åker berg- och dalbana

Förlusten av gas och kolleveranserna från Ryssland och biomassan från Belarus har ökat både volym- och prisriskerna i hela det europeiska en...

Läs artikel
Huvudslutsatser från långtidsprognosen i september

Sigholm kvantifierar och analyserar kontinuerligt de snabba förändringarna som pågår i Europas energisystem. I vår färska långtidsprognos ha...

Läs artikel
Månadsanalys av elmarknaden - Vattenkraft och marginalprissättning

Det milda och nederbördsrika vädret som dominerat sedan juli slog i oktober om till kallt och torrt. Medeltemperaturen i Norden var 9 grader...

Läs artikel

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy