Cloudia - digitalisering av ett energibolag

Systemstöd för att tillgängliggöra kvalitetssäkrade produktionsdata

Att system och organisationer behöver digitaliseras är knappast någon nyhet. Att energibolag är en av dessa är heller inte något nytt. Men hur resan ser ut kopplat till behov, metod och förvaltning, skiljer sig åt. Vi har under en tid arbetat med Mälarenergi för att transformera hela systemet. Men, hur har vi gått tillväga?

I ett första steg har vi siktat in oss på en digital transformation för Mälarenergi där vi arbetar med att skapa systemstöd och organisatoriska förutsättningar för att tillgängliggöra kvalitetssäkrade produktionsdata. Vi har börjat med att identifiera organisationens förmåga till analys och lärande och fortsatt med att förbereda Mälarenergi för en framtida integration mot mera snabbrörliga marknader som kommer vara under ständig förändring.

Energisystemets snabba förändringar kräver snabb utveckling

Uppdraget är ett transformationsuppdrag och en resa som alla små- och medelstora energibolag behöver sätta sig in i och genomföra. Energibolag behöver skapa sig förutsättningar för att kunna fortsätta att vara en aktör på framtidens marknad då den kommer att vara betydligt mer snabbrörlig än vad vi är vana vid. Marknadssignaler som man tidigare haft flera timmar upp till dagar på sig att reagera på, kommer troligtvis behöva gå så fort att en människa inte kommer hinna att agera på det. Sigholms uppdrag Claudia på Mälarenergi är ett exempel på den resa som alla små och medelstora energibolag behöver göra. 

Tre anledningar till varför utvecklingen är viktig

1.    Framtidens kund med decentraliserade informationsflöden

Framtidens kund kommer att vara flexibel likväl som behovet av flexibilitet i energisystemet kommer att öka. Att integrera olika tillgångar i systemet i realtid blir en överlevnadsfråga för alla som vill vara aktiva på energimarknaderna, för det kommer finnas flera.

Kraftvärmen föddes i en värld då det var enklare att centralisera information och beslut. Så ser inte framtiden ut. Ska information mellan olika tillgångar i energisystemet kunna delas mellan aktörerna på marknaden behöver all fjärrvärme anpassa sig till marknadens behov. Därför behövs ett stort automationsarbete göras där data kan analyseras snabbare. Det här handlar arbetet om.

2.    Excel räcker längre inte till

Den andra anledningen är att egna resurser inte har en chans att tjänsteutveckla lika snabbt på egna servrar som marknaden i övrigt. Tusentals energibolag världen över har nu sin data i molnet och för dem utvecklas tjänster för allt från AI-prognoser till digitala tvillingar. Ska man få tillgång till dessa tjänster och kunna applicera dem på sin egen verksamhet, måste man också vara där. Annars hamnar man som bolag snabbt efter. Energiingenjörer bör ha möjlighet att göra multivariabel korressionsanalys av delar i anläggningen med kraftfulla verktyg. Det räcker inte längre med Excel. 

3.    Hellre säker i molnet än utsatt på marken

Sist men inte minst är det en säkerhetsfråga. Att bibehålla en hög säkerhet på egen hårdvara har kommit att bli en allt större utmaning varför stora bolag inom alla sektorer går över till molnet. Speciellt bolag i branschen som har sett sina interna system bli utsatta för "ransome ware" och "malware"- attacker. Hellre säker i molnet än utsatt på marken. Den absoluta majoriteten av data från en kraftvärmeanläggning är dessutom inte direkt känslig. 

Artikeln publicerades 21/02 - 2023

Vill du vara en del av framtidens tjänsteutbud kring datahantering och kunna följa med kunder/marknad mot en mer flexibelt energisystem?

Sigholm hjälper er att lyfta datan upp i molnet på ett säkert sätt och som möjliggör snabbare, djupare och mer korrekta analyser. Vi erbjuder kunderna att inventera deras nuvarande digitala förmåga och ge dem förslag på vägar framåt för att öka deras digitala förmåga. Såväl som stöttning i framtagande av teknisk lösning, som organisatorisk förändring.

Kontakta oss

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy