Tilldelning för genomförbarhetsstudie av koldioxidinfångning

Gävle energi väljer Sigholm för en genomförandestudie av koldioxidinfångning

Gävle Energi i samverkan med Gävle Hamn tar ett stort kliv framåt vad gäller att bidra till klimatmålen och en bättre omvärld. Strax innan jul blev de två kommunala bolagen beviljade ett ekonomiskt anslag från Energimyndigheten. De har beslutat sig för att utreda om det är möjligt att fånga in, transportera och mellanlagra koldioxid samt undersöka ett logistikkoncept för Gävle Hamn på 2,6 miljoner ton CO2/år. Logistikkonceptet motsvarar ca 5% av Sveriges totala koldioxidutsläpp, som är ca 50 miljoner ton/år. I hård konkurrens från sju andra nationella och internationella konsultföretag så har Sigholm blivit utvalda att leda genomförbarhetsstudien med option på en hel projektorganisation för hela projektgenomförandet.  

-         Vi är laddade för att sätta i gång det här uppdraget tillsammans med Gävle Energi och Gävle Hamn. Gävleregionen är väldigt intressant med möjligheter att fånga in stora mängder koldioxid och det finns många möjligheter om man tittar på hela energisystemet. Det känns väldigt inspirerande att tillsammans med kollegor och samarbetspartners arbeta för att minska våra klimatavtryck. Vi är trygga i att projektleda uppdrag inom koldioxidinfångning för att hjälpa energibolag i den rätta hållbara riktningen. Det är extra kul och bra av båda parter som proaktivt arbetar och utreder hur de kan bidra till en bättre och renare värld, säger Joel Jorup, affärsutvecklare och projektledare på Sigholm.

Efter en fördjupad utvärdering, referenstagning samt värdering av tidplan och bedömd totalkostnad har Gävle Energi och Gävle Hamn valt att välja Sigholm för det aktuella uppdraget.  

Det är Gävle Energis dotterbolag Gävle Kraftvärme AB som har ansökt om stöd och blivit beviljade 2,7 miljoner kronor för att i samarbete med Gävle Hamn utföra projektet rörande avskiljning, transport och lagring av koldioxid.

Motivering:

Motiveringen till valet är att Sigholm har stor och, i sammanhanget, lång erfarenhet av CCS-relaterat arbete. För beställaren är erfarenhet av att ha arbetat med CCS på kraftvärmeverk samt med hela kedjan från avskiljning till slutlig lagring viktigt, något Sigholm har. De har även under intervjuer på ett bra sätt beskrivit hur de vill ta sig an vårt projekt. Inhämtande referenser avseende Sigholm visar på stor nöjdhet med deras insatser hos beställarna.

Läs mer om Gävle Energis satsning i deras pressmeddelande: https://www.mynewsdesk.com/se/gavle-hamn/pressreleases/maangmiljonstoed-beviljat-gaevle-energi-och-gaevle-hamn-till-projekt-foer-koldioxidlagring-3147574

Artikeln publicerades 13/01 - 2022

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

sep 08, 2023 | Pressmeddelande

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet och kompetens för att möta de växande utmaningarna på marknaden.

aug 29, 2023 | Nyhet

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ.Kan du inte del