Certitifering för kvalitets- & miljöledning, VafabMiljö

VafabMiljö är ett Kommunalförbund som arbetar med återvinning och hållbar och miljöriktig avfallshantering. Inom regionen Västmanland län, Heby och Enköpings kommun bor ca 330 000 människor med ca 16 000 företag som alla genererar avfall. Det finns ett mål om att avfallet ska tas hand på ett miljöriktigt sätt och inom en snar framtid även minska mängden avfall.

Kvalitetsledning och certifiering enligt ISO 9001 och 14 001

Under ett års tid utförde Sigholm fyra liknande uppdrag på VafabMiljö, där huvudfokus initialt var att certifiera arbetsplatsen enligt ISO 9001 och ISO 14001. Biogasanläggningen hade tidigare inte inkluderats av organisatoriska skäl, men nu skulle den integreras i VafabMiljös certifikat för kvalitets- och miljöhantering.

För att möta ISO-certifieringarna implementerades först en arbetsmetodik som följde standarderna. Detta omfattade processer för avvikelsehantering, förbättringsarbete, målstyrning, aktivitetsplanering och dokumentation. Samtidigt pågick en översyn och revidering av befintliga rutiner inom VafabMiljös ledningssystem inför den kommande externrevisionen, särskilt gällande rutiner för projekthantering, avvikelsehantering och kundkommunikation.

Efter en framgångsrik externrevision för ISO 9001 och ISO 14001 fortsatte arbetet med att utveckla arbetsmetoder och säkerställa kravuppfyllnad inför en externrevision av hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen. Efter godkännande fokuserades ansträngningarna på att utveckla arbetsmetoder och säkerställa kravuppfyllnad för en externrevision enligt SPCR 120, Certifieringsregler för biogödsel, vilket också godkändes efter granskning.

  • #kvalitetsledning
  • #miljöledning
  • #ISO9001
  • #ISO14001
  • #certifiering

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Om VafabMiljö

Vafabmiljö är ett kommunalförbund som tar hand om närmare 340 000 invånare genom att driva och underhålla 18 återbruksstationer, fem avfallsstationer och en biogasanläggning. Organisationen är engagerad i en ständig strävan att utforska och implementera nya metoder för att göra sin region, sitt samhälle och vår planet lite bättre och mer miljövänlig.

vafabmiljö.se

Kontakta oss för mer information

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy