ENA Energi AB levererar fjärrvärme till företag och privatpersoner i Enköping. Fjärrvärmeproduktionen tar tillvara resurser som annars inte skulle ha utnyttjats genom att använda returflis som återvinns vid olika miljöstationer runt Mälaren.

Förhindrande av olyckor genom tydliga riktlinjer och effektiv kommunikation

Arbetet med avställning av anläggningsdelar under stopp på Ena energi upplevdes osäkert, vilket riskerade att leda till olyckor. Bolaget upplevde problem där arbetssättet som tillämpades genomfördes i form av fysiska blanketter som i sin tur skapade brist på tydlig överblick. Samtidigt fick entreprenörer, som utförde arbete på anläggningen, inte ut några arbetstillstånd att ha med sig på plats, vilket kunde leda till förvirring och otydlighet.  

Kommunikationen mellan underhållsplanerare och driftpersonal försvårades av avsaknaden av tydliga riktlinjer för att lämna in behov av avställningar till driften. Dessutom saknades en hanteringsmetod för tillfälliga återställningar vid exempelvis provkörning av maskiner, och en rutin för avställning av olika anläggningsdelar behövdes etableras.

Med avstamp från befintligt arbetssätt togs nya metoder fram

Tillsammans med utsedd personal togs nya metoder fram där vi utgick från befintliga arbetssätt och de behov som upptäcktes vid en initial analys. Tillsammans:

 • visualiserade vi pågående avställningar och jobb
 • säkerställade vi att behov av avställningar lämnas in i tid och till rätt personal
 • säkerställade vi att riskanalys genomfördes vid planering av jobb
 • arbetade vi fram avställningsmallar
 • gav vi ut kopior av arbetstillstånd till entreprenörer
 • säkerställade vi att inga avställningar återställdes utan att samtliga arbetstillstånd var inlämnade av respektive utförare.

En säkrare arbetsplats med bättre kommunikation

Efter implementerat arbetssätt blev arbetsplatsen en säkrare plats för både kunden och inhyrda entreprenörer med förbättrad kommunikation underhålls- och driftpersonal emellan. För att behålla den ökade säkerheten och tidsbesparingen genomförs nu även kontinuerlig utveckling av avställningsmallarna.

”Initialt upplevdes förbättringen som krånglig och svår, men tack vare tydliga instruktioner och kontinuitet i säkerhetstänket kring säkra avställningar baserat bland annat på esa, blev förståelsen stor. Organisationen var delaktig i hela processen, vilket ökade insikten där alla blev medvetna om att det var för vår egna säkerhet denna ”krånglighet” finns till."

- Åsa, tidigare underhållschef, ENA energi

 • #säkerhet
 • #säkra stopp
 • #avställning
 • #arbetstillstånd
 • #riskanalys

Artikeln publicerades 18/03 - 2020

Kontakta oss för mer information

Vi har ambitionen att tillsammans göra världen bättre

På Sigholm tror vi på att långsiktigt utveckla förmågor för att tillsammans bygga bolaget. Med gemensamma reflektioner skapar vi en kultur med ständigt lärande.

Karriär på Sigholm

Aktuellt

jun 12, 2024 | Nyhet

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

maj 30, 2024 | Nyhet

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

nov 30, 2023 | Nyhet

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, besök något av våra kontor eller ring oss på +46(0)21-12 03 10.

Genom att klicka på skicka så godkänner du Sigholms hantering av dina personuppgifter. Läs vår personuppgiftspolicy