Energistrategipodden - Sveriges ledande podcast inom energi

I Energistrategipodden för vi samtal med experter och ledande röster inom energibranschen för att utforska och analysera strategier och utmaningar.


Lyssna även där poddar finns.

Senaste avsnitt

#190 - Hanna, Katja, Niclas & Arne på Sigholm fokuserar på ALMEDALEN 2023

#189 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

#188 - Cecilia Zetterström, Vattenfall Eldistribution, Per Eckemark, Svenska kraftnät & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

#187 - Malin Larsson, Luleå Energi, Jennie Sjöstedt, Göteborg Energi Eldistribition, Carl Wangel, SSAB & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

#186 - Matilda Machacek, RWE & Jesper Kühn Olesen, Ørsted & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

#185 - Rickard Nordin, Centerpartiet & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

#184 - Hanna, Katja, & Arne, Sigholm & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

#183 - Peter Braun, European Energy

#182 - Elon Axberg, Svenska kraftnät

#181 - Emilia Käck, Public Affairs electrification, Scania

#180 - Sara Bargi, RISE - Research Institutes of Sweden

#179 - Henrik Brodin, Södra

#178 - Karin Reuterskiöld, Forever Sustainable

#177 - EnergiStrategiPodden fokuserar på SvK:s besked till Accel med Per Eckemark, SvK

#176 - Sara Davidsson, Stena Recycling

Avsnitt

#190 - Hanna, Katja, Niclas & Arne på Sigholm fokuserar på ALMEDALEN 2023

Släpptes kl: 21:00 - 28/06/2023
EnergiStrategiPodden · #190 - Hanna, Katja, Arne & Niclas fokuserar på ALMEDALEN 2023
I detta avsnitt

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen. Varje dag sammanfattar vi på Sigholm våra intryck så här långt varför det nu passar med ett avsnitt som fokuserar på vad vi hört under dagen. Tillsammans med Hanna Tengelin, Katja Lindblom, Niclas Sigholm och Arne Bergvik på Sigholm.

#189 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

Släpptes kl: 17:00 - 28/06/2023
EnergiStrategiPodden · #189 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023
I detta avsnitt

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Camilla Brodin, Kristdemokraterna och ta del av hennes perspektiv.

#188 - Cecilia Zetterström, Vattenfall Eldistribution, Per Eckemark, Svenska kraftnät & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

Släpptes kl: 15:00 - 28/06/2023
EnergiStrategiPodden · #188 - Cecilia Zetterström, Per Eckemark & ESP fokuserar på ALMEDALEN 2023
I detta avsnitt

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Cecilia Zetterström, Vattenfall Eldistribution och Per Eckemark, Svenska kraftnät och ta del av deras perspektiv.

#187 - Malin Larsson, Luleå Energi, Jennie Sjöstedt, Göteborg Energi Eldistribition, Carl Wangel, SSAB & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

Släpptes kl: 13:00 - 28/06/2023
EnergiStrategiPodden · #187 - Malin Larsson, Jennie Sjöstedt, Carl Wangel & ESP fokuserar på ALMEDALEN 2023
I detta avsnitt

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Malin Larsson, Luleå Energi, Jennie Sjöstedt, Göteborg energi eldistribution och Carl Wangel och ta del av deras perspektiv.

#186 - Matilda Machacek, RWE & Jesper Kühn Olesen, Ørsted & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

Släpptes kl: 05:00 - 28/06/2023
EnergiStrategiPodden · #186 - Matilda Machacek, RWE & Jesper Kühn Olesen, Ørsted
I detta avsnitt

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Matilda Machacek, RWE & Jesper Kühn Olesen, Ørsted och ta del av deras perspektiv.

#185 - Rickard Nordin, Centerpartiet & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

Släpptes kl: 05:00 - 28/06/2023
EnergiStrategiPodden · #185 - Rickard Nordin, Centerpartiet & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023
I detta avsnitt

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen om deras intryck av dagarna så här långt. Lyssna till Rickard Nordin, Centerpartiet och ta del av hans perspektiv.

#184 - Hanna, Katja, & Arne, Sigholm & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023

Släpptes kl: 10:00 - 27/06/2023
EnergiStrategiPodden · #184 - Hanna, Katja, & Arne, Sigholm & EnergiStrategiPodden fokuserar på ALMEDALEN 2023
I detta avsnitt

EnergiStrategiPodden befinner sig i Almedalen där vi deltar på seminarier, modererar och intervjuar ledare i energibranschen. Varje dag sammanfattar vi på Sigholm våra intryck så här långt varför det nu passar med ett avsnitt som fokuserar på vad vi hört under Almedalveckans första dag och vad vi ser fram emot. Tillsammans med Hanna Tengelin, Katja Lindblom och Arne Bergvik på Sigholm.

#183 - Peter Braun, European Energy

Släpptes kl: 08:00 - 22/06/2023
EnergiStrategiPodden · #183 - Peter Braun, European Energy
I detta avsnitt

European Energy utvecklar både vind- och solkraft men fokuserar i Sverige i huvudsak på det senare. Bolaget har haft en mycket stark tillväxt sedan 2004. Man är aktiva i 29 länder, har 600 anställda, växte förra året 60%. för att landa en omsättning på 438 miljoner euro. Tillväxten sker även i Sverige. Med bas i Småland leder Peter Braun arbetet med att utveckla framförallt en storskalig solaffär i ett högt tempo. Ett av deras projekt i Skåne är på 128,5 MW, vilket skulle utklassa det tidigare rekordet i Strängnäs med över 100 MW. Men all tillväxt kommer med utmaningar och frågor. Länstyrelserna har olika uppfattningar om det är rätt med solparker på jordbruksmark, Naturskyddsföreningen ser plötsligt problem med tekniken och tillståndsprocesser drar ut på tiden. European Energy är en av de pionjärer i branschen som vill ta en ledande position på den svenska solkrafts-marknaden. Vad innehåller en konkurrenskraftig och uthållig position på marknaden idag? Vad betyder det för teknikutvecklingen, marknaden och politiken?

#182 - Elon Axberg, Svenska kraftnät

Släpptes kl: 08:00 - 15/06/2023
EnergiStrategiPodden · #182 - Elon Axberg, Svenska kraftnät
I detta avsnitt

Ska vi ha en "energy only"-marknad eller behöver den kompletteras med en marknadsövergripande kapacitetsmarknad? Det är närmast en filosofisk fråga om hur man ser på Sveriges behov av energiproduktion vid varje givet tillfälle, den så kallade resurstillräckligheten. SvK har ett LOLE-tal, eller tillförlitlighetsnorm, att förhålla sig till och har att svara för vad som behövs för att det ska hålla sig enligt Energimarknadsinspektionens rekommendation och riksdagens beslut: cirka 1 timme per år. Just nu pekar alla prognoser mot att något behöver hända för att vi inte ska överskrida det. Det här är alltså en del av SvK:s svar på regeringsuppdraget från i vintras. Att införa en kapacitetsmarknad har varit en del av debatten kring designen av energimarknaden under lång tid och nu har alltså ett första övergripande designförslag kommit från SvK. Kort och gott berör det här potentiellt alla större energiproducenter eller konsumenter på marknaden. Vad behöver en sådan marknad tillhandahålla för att stimulera byggandet av ny produktion? Hur kommer den påverka befintliga aktörer? Och vilka risker kommer vi behöva acceptera som baksidor? https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/elmarknad-allmant/2023/svenska-kraftnat-foreslar-att-en-kapacitetsmekanism-infors-for-okad-forsorjningstrygghet/

#181 - Emilia Käck, Public Affairs electrification, Scania

Släpptes kl: 09:00 - 01/06/2023
EnergiStrategiPodden · #181 - Emilia Käck, Public Affairs electrification, Scania
I detta avsnitt

Scania är en av världens ledande leverantörer av transportlösningar. Med 56 000 medarbetare världen över arbetar man idag med så väl partners som kunder för att driva på omställningen mot ett hållbart transportsystem, ett arbete som kan komma att få stor påverkan på vårt energisystem. För sin omställning har Scania idag valt att fokusera på elektrifiering av sin fordonsflotta. Detta då batterielektriska fordon har högre energieffektivitet än exempelvis fordon som drivs med biodrivmedel och biogas. I dagens avsnitt träffar vi Emilia Käck som idag arbetar med samhällskontakter och policyfrågor med fokus på elektrifiering på Scania. Med tidigare erfarenhet från arbete med batteritillverkning på Northvolt och laddinfrastruktur på Fortum ger Emilia oss en spännande inblick i de möjligheter och utmaningar som Scania ser med en elektrifierad fordonsflotta. Hur ska Scania nå sitt högt uppsatta mål om att 50 procent av försäljningsvolymen ska vara elektrifierad i slutet av decenniet? Och blir elnätet en så stor begränsande faktor som energibranschen oroar sig för?

#180 - Sara Bargi, RISE - Research Institutes of Sweden

Släpptes kl: 10:00 - 25/05/2023
EnergiStrategiPodden · #180 - Sara Bargi, RISE - Research Institutes of Sweden
I detta avsnitt

Sara Bargi är fokusområdesledare för Framtidens Energisystem på Rise Research Institute of Sweden. Genom sin roll leder hon och har överblick över många av de forskningsspår som ska vägleda oss till bättre insikter och lösningar för att göra omställningen möjlig. Är det en teknisk fråga vi har framför oss eller är det mer av en mänsklig fråga om anpassning och utveckling? Vad kan branschen lära av civilsamhället och är det verkligen rätt att vi ska försöka skapa acceptans?

#179 - Henrik Brodin, Södra

Släpptes kl: 10:00 - 18/05/2023
EnergiStrategiPodden · #179 - Henrik Brodin, Södra
I detta avsnitt

Södra är en skogsägarförening med 52 000 medlemmar som äger skog i Götaland. Organisationen med sina 3 000 medarbetare har 8 sågverk, 3 massabruk, 2 pelletsanläggningar och delägare i flera olika bolag i värdekedjan. Totalt förvaltar medlemmarna en yta skog som motsvarar Belgien i storlek och är den största energikonsumenten i SE4. Energifrågorna har blivit allt viktigare och under vintern uppmärksammades bolaget för den lyckade strategin att själv vara en nettoproducent av el, vilket visade sig vara en jackpott under föregående år. Henrik Brodin ansvarar för energifrågorna på Södra som, jämte massa och trävaror, är ett av de tre ben som bolaget står på. Södra är ett av de bolag som ser flera värdeflöden förändras i och med Europas målsättning om nettonoll till 2050. Efterfrågan på flexibilitet och restprodukter från skogen. Transportsektorns omställning kräver biobränslen för att kunna ställa om de delar som inte kan elektrifieras och det är stora volymer som kommer behövas. Samtidigt tar det tid och är dyrt att utveckla tekniker för att producera till rätt pris och kvalitet. Stora risker behöver tas för att utveckla värdekedjorna vilket kräver nya former av samarbeten i ekosystemet. Alla i energisystemet kommer påverkas av den förflyttning som planeras de närmaste 10 åren. Vilka tror Henrik blir vinnare och förlorare?

#178 - Karin Reuterskiöld, Forever Sustainable

Släpptes kl: 10:00 - 11/05/2023
EnergiStrategiPodden · #178 - Karin Reuterskiöld, Forever Sustainable
I detta avsnitt

21 % av Europas obligationer gavs ut med en hållbarhetsmärkning av något slag. Framförallt växer marknaden för de utställda obligationer som viktas mot uppnådda resultat. Bara under 2022 ställde cirka 200 EU-bolag ut obligationer för 89 miljarder Euro, eller närmare 1 000 miljarder koronor. Att få tag i pengar för sina investeringar är viktigt, kanske särskilt om du är aktiv inom infrastruktur-branschen. För att skapa transparens och jämförbarhet, med syfte att stötta bolag med tydliga klimatambitioner, genomförs ett direktiv som snart kan bli lika välkänt för dig som GDPR. Det heter CSRD och innefattar krav på en mängd områden för alla de bolag som idag hållbarhetsredovisar, och snart också alla noterade små- och medelstora företag. Med 10 delområden och 80 underområden kan verksamheter inom energibranschen behöva offentligt redovisa hundratals aspekter av sin värdekedja. Dessutom måste man visa hur bolag rör sig mot 1,5-gradersmålet samt hur den planen införlivas i verksamheten. Med andra ord; vill du ha pengar från marknaden eller Kommuninvest så måste du också kunna visa och beskriva hur du förhåller dig till interna och externa klimatrisker. Karin Reuterskiöld med lång erfarenhet från flera storbanker och idag fristående konsult hjälper oss navigera i hot och möjligheter inom hållbarhetsredovisningen.

#177 - EnergiStrategiPodden fokuserar på SvK:s besked till Accel med Per Eckemark, SvK

Släpptes kl: 18:00 - 09/05/2023
EnergiStrategiPodden · #177 - EnergiStrategiPodden fokuserar på SvK:s besked till Accel med Per Eckemark, SvK
I detta avsnitt

Den 2 maj kom SvK med utbyggnadsplanerna för att tillgodose förfrågan från Vattenfall om 1200 MW till 2030. Behoven har tillkommit i rekordfart vilket återigen sätter arbetsformer och tillståndstider på prov. Per Eckemark är divisionschef för nät på SvK och har därmed ansvaret för att försöka leverera mot det kravet. Nu kommer utbyggnaden ske i fyra steg, det första om 400 MW som nyligen är frigjort, det andra 2026 på 200 MW, det tredje 2031 på 400 MW och det sista 2035 på 200 MW. Även om SvK tycker att det är maxat och mycket snabbt i förhållande till tidigare så räcker det inte för att möta behovet och det skapar missnöje. Hur ser Per på det här och vad behöver regionen fokusera på för att lösa situationen?

#176 - Sara Davidsson, Stena Recycling

Släpptes kl: 08:00 - 04/05/2023
EnergiStrategiPodden · #176 - Sara Davidsson, Stena Recycling
I detta avsnitt

Ecodesigns-direktivet tar fasta på att förbättra produkters miljöprestanda i livscykeln. Utmaningen är att vi idag på flera sätt fortfarande är fast i en konsumera-släng-logik, vilket inte kommer fungera om kontinenten ska bli nettonoll till 2050. Både producerande företag, tjänstesektor och slutkonsumenter kommer behöver förändra sina beteenden. Ett av de företag som är positionerade för att följa med samhället i den förändringen är Stena Recycling som sysslat med återvinning mycket länge. Hur påverkar behovet av cirkularitet hur industrier, producenter och kunders logik? Hur påverkar det affärsmodellerna? Ja, det här kommer driva affärsutveckling och Sara Davidsson, hållbarhetschef på Stena ger oss insikter om hur förändringarna påverkar allt från tekniska val till hur affärsrelationerna behöver förändras.EnergiStrategiPodden av Sigholm

Vi vet vilka tuffa utmaningar energibolagen står inför. Vi drivs av att få vara med och uppnå de globala målen med en hållbar och effektiv energiomställning.


Klicka här för att läsa mer

Arbetar du i branschen och vill vara med i podden?