Energistrategipodden - Sveriges ledande podcast inom energi

I Energistrategipodden för vi samtal med experter och ledande röster inom energibranschen för att utforska och analysera strategier och utmaningar.


Lyssna även där poddar finns.

Senaste avsnitt

#85 - Janne Wallenius, Professor Reaktorfysik KTH

#84 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... kriget i Europa med Rebecka Bergholtz, Energimyndigheten

#83 - Eirik Folkvord Tandberg, Fortum Norge

#81 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... SÄKERHET & BEREDSKAP med Erik Nordman, Svenska Kraftnät

#80 - Thorbjörn Fors, Siemens Energy

#79 - Lina Bertling Tjernberg, KTH & Årets Kraftkvinna 2021

#78 - Anders Ericsson, Adven/Värmevärden

#77 - Mattias Goldmann, Sweco

#76 - Robert Andrén, Energimyndigheten

#75 - Jan Ridfeldt, Umeå Energi

#74 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME med Sven Werner, del 3

#73 - Åsa Pettersson, Energiföretagen

#72 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME med Sven Werner, del 2

#71 - Mats Karlström, Ferroamp

Avsnitt

#85 - Janne Wallenius, Professor Reaktorfysik KTH

Släpptes kl: 10:00 - 03/03/2022
EnergiStrategiPodden · #85 - Janne Wallenius, Professor Reaktorfysik KTH
I detta avsnitt

Janne Wallenius är professor i reaktorfysik på KTH och en av grundarna av Blykalla. Vilken roll har kärnkraften för omställningen? Till vilka kostnader går det att bygga SMR? Vad blir det för avfall? Vilken roll skulle Sverige kunna ta inom kärnkraft? Allt detta och mer i ett samtal kring kärnkraftens potentiella roll i framtiden.

#84 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... kriget i Europa med Rebecka Bergholtz, Energimyndigheten

Släpptes kl: 11:00 - 25/02/2022
EnergiStrategiPodden · #84 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... kriget i Europa med Rebecka Bergholtz, Energimyndigheten
I detta avsnitt

Kriget i Ukraina kan komma att få stor påverkan på energibranschen. EnergiStrategiPodden lånar en kort stund av Rebecka Bergholtz, Energimarknadsanalytiker på Energimyndigheten för att förstå vilka konsekvenser det kan få. Inför kommande vinter är Europa fortfarande väldigt beroende av ryska importer, vilket kan göra läget ansträngt.

#83 - Eirik Folkvord Tandberg, Fortum Norge

Släpptes kl: 10:00 - 24/02/2022
EnergiStrategiPodden · #83 - Eirik Folvord Tandberg, Fortum Norge
I detta avsnitt

Fortum äger Norges största fjärrvärmeanläggning i Oslo. Skillnaderna mellan oss nordiska länder är flera när det kommer till affären, men samma i behovet och lösningarna. Eirik Folkvord Tandberg är chef för City Solutions. Dagens podd handlar om kraftvärmeaffären och cirkularitet. Något samhällena behöver få grepp om, om vi ska nå klimatmålen. Eirik och Fortum ser stora behov framåt och idag beskriver han affären och logiken bakom.

#82 - Louise Ödlund, Professor i energisystem, LiU

Släpptes kl: 11:00 - 17/02/2022
EnergiStrategiPodden · #82 - Louise Ödlund, Professor energisystem, Linköpings Universitet
I detta avsnitt

Som professor i energisystem och prefekt på Linköpings Universitet har Louise Ödlund vigt sitt liv åt energifrågorna. Hennes forskning berör många områden, inte minst den om hur företag, energibolag och kommuner agerar i omställningen till ett hållbart samhälle. Dagens diskussion rör sig från kompetensförsörjning till energieffektivisering och politikens uppgift. Vilka förutsättningar behövs för att balanserat hitta en väg mot ett hållbart samhälle med tillräcklig mängd energi till oss alla?

#81 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... SÄKERHET & BEREDSKAP med Erik Nordman, Svenska Kraftnät

Släpptes kl: 09:00 - 15/02/2022
EnergiStrategiPodden · #81 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... SÄKERHET & BEREDSKAP med Erik Nordman , Svenska Kraftnät
I detta avsnitt

Kris i vårt närområde då konflikter i Europa leder till krigsvarningar. Vad kan hända i elsystem och hur jobbar vi med sådan risk? En som vet svaret på sådana frågor är Erik Nordman, chef för avdelningen Säkerhet och Beredskap på Svenska kraftnät. Många av oss är väldigt beroende av el både privat och i arbetet där energibranschen dessutom möter allt högre krav i en alltmer komplex säkerhetssituation. Hur hanteras stora risker och vad ska bolag i branschen tänka på?

#80 - Thorbjörn Fors, Siemens Energy

Släpptes kl: 10:00 - 10/02/2022
EnergiStrategiPodden · #80 - Thorbjörn Fors, Siemens Energy
I detta avsnitt

Thorbjörn Fors är vd för Siemens Energys division Industrial Applications som är en betydande del av Siemens Energy. Här samlas projekt som rör elektrifiering av färjor, nya bränslen, vätgas, digitalisering och mycket annat. Med bakgrund från Finspång leder Thorbjörn ett globalt bolag med 18 000 anställda in i en energiförändring. Vi samtalar om hur det påverkar affärsmodeller och samarbeten, hur det förändrar synen på risk och vad som behövs för att vi ska nå klimatmålen.

#79 - Lina Bertling Tjernberg, KTH & Årets Kraftkvinna 2021

Släpptes kl: 10:00 - 03/02/2022
EnergiStrategiPodden · #79 - Lina Bertling Tjernberg, KTH & Årets Kraftkvinna 2021
I detta avsnitt

Redan vid 35 blev Lina Bertling Tjenberg professor inom elkraftteknik på KTH i Stockholm och leder idag högskolans plattformsorganisation för forskning inom energi. Här jobbar hon och hennes kollegor för att katalysera tvärvetenskaplig forskning inom energiområdet. Lina hunnit med mycket under sina år med olika befattningar på KTH, Svenska Kraftnät och Chalmers. Förra året utsågs Lina till Årets Kraftkvinna, både för att systematiskt ha byggt en framsynt utbildning men också för att ha kopplat den till näringslivets behov. Slutligen får hon utnämningen för sitt arbete att stimulera barn och ungdomar, inte minst flickor, att se möjligheterna inom energisystemet. Samtalet med Lina handlar om vägen inom akademin och hur jämställdhet och mångfald kan skapas på positiva sätt. Med sin internationella kan hon hjälpa oss förstå var vi befinner oss idag, och vilka framgångsfaktorer hon tror är viktiga. Vilken roll spelar forskningen för energibranschen, nu när så mycket ska förändras? Lina hjälper oss att förstå kopplingen mellan forskning och förändring. Samtidigt berättar hon om en motgång som svider och dess konsekvenser inom hennes forskningsområde. Förutsättningarna för att vara i akademin är sällan enkla.

#78 - Anders Ericsson, Adven/Värmevärden

Släpptes kl: 16:00 - 20/01/2022
EnergiStrategiPodden · #78 - Anders Ericsson, Värmevärden
I detta avsnitt

Anders Ericsson är tillbaka i podden för att prata om värme- och ånga-affärerna. Men nu i form av vd för ett betydligt större företag efter sammanslagningen Adven/Värmevärden. Nu finns marknadsnärvaro i Norden/Baltikum men även affärsplaner för Europa. Hur ser han och bolaget på utblicken för värmemarknaden och hur står sig tekniken mot de alltmer konkurrenskraftiga alternativen?

#77 - Mattias Goldmann, Sweco

Släpptes kl: 10:00 - 24/12/2021
EnergiStrategiPodden · #77 - Mattias Goldmann
I detta avsnitt

Omställning till radikalt lägre utsläpp ska vi bara fixa - eller? Mattias Goldmann har lång erfarenhet av att undersöka, beskriva, förhandla och driva frågor kopplat till hållbarhet, energi och klimat. Senast i rollen som hållbarhetschef för Sweco där "vad händer om"-frågan blivit en återkommande diskussion i en allt mer föränderlig värld. Den påverkar investeringar, strategier och politik.

#76 - Robert Andrén, Energimyndigheten

Släpptes kl: 10:00 - 16/12/2021
EnergiStrategiPodden · #76 - Robert Andrén
I detta avsnitt

Energimyndigheten har ett brett ansvar inom energibranschen och kanske är den som kan samla den inför vad som komma skall i dessa förändringens tider. Robert Andrén är Generaldirektören med ambitionen att vara en aktiv utvecklare av marknaden. Under hösten har man bland annat både lanserat en nationell plan för CCS som för vätgas. Vad tycker han är viktigt att befintliga aktörer tänker på inför stundande elektrifiering av samhället?

#75 - Jan Ridfeldt, Umeå Energi

Släpptes kl: 10:00 - 09/12/2021
EnergiStrategiPodden · #75 - Jan Ridfeldt, Umeå Energi
I detta avsnitt

I det här avsnittet möter vi Jan Ridfeldt, som är vd för Umeå Energi. Bolaget har flera nyttigheter där fjärrvärme och elnätet utgör huvudaffären. Bolaget har cirka 400 anställda och kunder i hela sin region. Hur ska ett kommunalt energibolag i Västerbotten förändras, för att gå i takt med tiden? Vi får låna Jans perspektiv en stund.

#74 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME med Sven Werner, del 3

Släpptes kl: 10:00 - 06/12/2021
EnergiStrategiPodden · EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME med Sven Werner, del 3
I detta avsnitt

I vårt sista avsnitt om fjärrvärme, talar vi om fjärrvärmens roll som möjliggörare för att tillvarata energi som annars hade gått till spillo. Något som kan bli ännu mer aktuellt i framtidens energisystem med många processer som förväntas ge värmeöverskott. Vi talar också om fjärde generationens fjärrvärme och annan utveckling på fjärrvärmeområdet.

#73 - Åsa Pettersson, Energiföretagen

Släpptes kl: 10:00 - 02/12/2021
EnergiStrategiPodden · #73 - Åsa Pettersson, Energiföretagen
I detta avsnitt

Åsa Pettersson har nu varit vd för Energiföretagen Sverige i ett halvår. Energiföretagen samlar bolag som producerar, distribuerar, säljer eller lagrar energi. Och med den definitionen kommer allt fler bolag kunna kvalificera in under den kappan, där nya aktörer får viktiga positioner för energimarknaden som helhet. I det här avsnittet resonerar Åsa kring hur utvecklingen av energimarknaden troligtvis kan se ut, och vilka förutsättningar som behövs för att nå både samhällsnytta, resurseffektivitet och hållbarhet.

#72 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME med Sven Werner, del 2

Släpptes kl: 07:00 - 29/11/2021
EnergiStrategiPodden · #72 - EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME med Sven Werner, del 2
I detta avsnitt

I EnergiStrategiPodden fokuserar på... FJÄRRVÄRME, fortsätter samtalet med seniorprofessor Sven Werner och vi går igenom fjärrvärmens utveckling från ångsystem till dagens system som också kallas tredje generationens fjärrvärme men vi dyker också ner i frågor kring effekt och lägre temperaturer.

#71 - Mats Karlström, Ferroamp

Släpptes kl: 11:00 - 25/11/2021
EnergiStrategiPodden · #71 - Mats Karlström, Ferroamp
I detta avsnitt

Ferroamp tillhandahåller lösningar för smart styrning av fastigheten och de komponenter som tillhör den, så som exempelvis en laddbox, solceller eller ett batteri. Genom denna lösning menar företaget att man kan skapa nyttor bortom fastigheten. Ja, för hela elsystemet. Mats Karlström är affärsutvecklare på Ferroamp och ger i avsnittet sin utblick över marknaden.EnergiStrategiPodden av Sigholm

Vi vet vilka tuffa utmaningar energibolagen står inför. Vi drivs av att få vara med och uppnå de globala målen med en hållbar och effektiv energiomställning.


Klicka här för att läsa mer

Arbetar du i branschen och vill vara med i podden?