Reference cases

Systemomställning för att framtidssäkra Lysekil

För att möta den globala energikrisen ville Lysekil kommun genom proaktivt arbete rusta sig för kommande utmaningar. Genom att ta hjälp av Sigholm för en tidsbegränsad insats stärkte kommunen medvetenheten om energikrisens omfattning, dess effekter och dess påverkan på Lysekil som helhet.

Project and construction manager for Fredriksberg preschool, Hemsö

In collaboration with Hemsö, we as project and construction managers have had the honor of being part of the creation of Fredriksberg preschool - an innovative children's paradise in Västerås.

Omvärldsanalys för energimarknadens utveckling, Telge AB

Den ökade omställningstakten av energisystemet ställer krav på nya förmågor och strategiska förflyttningar hos aktörer i energisektorn. Uppdraget bestod av att ta fram en omvärldsanalys av trender och scenarier för energimarknadens utveckling med fokus på de drivkrafter som påverkar kraftvärmeaffären.

Ny pannanläggning vid VME:s värmeanläggning

Huvudprojektledare för VME:s nya pannanläggning i Arboga, med slutlig driftsättning, som beräknas till Q4, år 2024.

Klimatsmart kollektivtrafik, Trafikförvaltningen

Att bygga ut kollektivtrafik så att man kan åka på tvären inom regionen är klimatsmart och där vill Sigholm vara med och hjälpa till. Med rollen som miljöhandläggare deltar vi i programmet för utbyggnad av Tvärbanan, Kistagrenen, inom Region Stockholm.

Mapping of the urban planning process, Strängnäs municipality

Sigholm is running a project to map the urban planning process for Strängnäs municipality. It is a complex process that includes many different municipal departments, competences, functions and roles.

Projektledning för bioCCS-anläggning, Söderenergi

Söderenergi arbetar sedan 2020 med att bygga en bioCCS-anläggning på Igelstaverket i Södertälje. Sigholm leder projektet hos Söderenergi i rollen som huvudprojektledare och deltar även som delprojektledare inom miljötillstånd samt hamn- och mellanlager, med ansvar att driva sitt delprojektet framåt.

Strategy and management in a changing energy market

Linde Energi is a municipal energy company with solar and hydropower production, 12 000 electricity network customers, 1000 district heating customers and 10 000 electricity trading customers. The com

Genomförbarhets-studie av BECCS samt logistikkoncept

Gävle Energi i samverkan med Gävle Hamn tar ett stort kliv framåt vad gäller att bidra till klimatmålen och en bättre omvärld. Efter ett beviljat ekonomiskt anslag från Energimyndigheten i December 2023 började de utreda möjligheten att fånga in, transportera och mellanlagra koldioxid samt undersöka ett logistikkoncept för Gävle Hamn på 2,6 miljoner ton CO2/år.

Nästa generations systemoptimering på Stockholm Exergi

Målbilden är en optimering som inte enbart utgår från värme-, el- och kylaproduktion utan knyter ihop det med andra delar av energisystemet, exempelvis stödtjänster, effektutjämning, bio-CCS och bränsleplanering. Vi samlar större delen av Stockholms energisystem i en och samma plattform på ett sätt som ingen har gjort tidigare.

Outage management for increased electrical safety

Working with electricity networks means managing different types of risks to avoid accidents and incidents. When malfunctions occur, the goal is to return electricity to customers as quickly as possible, and thoughtful and standardised working methods and processes are crucial for a safe workplace.

Hamnnära Bio-CCS vid Norrlands knutpunkt

Under perioden 2022-2023 genomförde Umeå Energi en förstudie om BioCCS med stöd av Energimyndigheten. Sigholm fick förtroendet för rollerna som huvudprojektledare och delprojektledare för fyra av fem delprojekt (teknik, tillstånd, logistik och finansiering). Projektets mål var att utreda möjligheten att avskilja och transportera koldioxiden till geologisk lagring med fokus på förståelse för systemet och hur de befintliga kraftvärmeverken påverkas tekniskt och affärsmässigt.

Project manager and project manager, Bostads AB Mimer.

On Öster Mälarstrand in Västerås there is a plan to build 1,500 apartments where Bostads AB Mimer will build 300 under its own management and a two-level car park for about 400 cars.

Project manager for bio-fuelled steam boiler, Göteborg Energi

Göteborg Energi is planning to build a new biofueled steam boiler, approx. 177 MWt, in connection with the existing Rya CHP plant, located in Energihamnen in Gothenburg's inlet. The investment is part of the green transition where fossil-based production is replaced by renewable energy.

Audit manager, E.ON

On behalf of E.ON Energy Infrastructure, we hold the role of audit manager at the E.ON CHP plant at Högbytorp. The assignment covers the entire audit cycle; planning, implementation and follow-up. The

Project coordination for the Innovation Fund application

The application process is extensive and requires detailed customisation according to the call text. On behalf of a client, Sigholm has carried out an assignment to coordinate and produce parts of the documentation for an application to the EU Innovation Fund for a CCS project.

Procurement of a management contract for a housing association

A housing association in Västerhaninge chose Sigholm to lead the procurement of a new management contract. Through an unconventional approach and Sigholm's support, a partnership and agreement was reached that met the association's needs. The project was completed in spring 2023, successfully and on schedule, thanks to the flexibility and responsiveness of all parties.

Upphandling av städentreprenad för komplex verksamhet

Stockholms Hamnar, ett bolag ägt av Stockholm stad, är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Bolaget äger anläggningar och fastigheter i anslutning till deras

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy