Ett decentraliserat arbetssätt för delaktighet och transparens

Vi bad Emmy, managementkonsult hos oss, beskriva hur hon ser på vårt decentraliserade arbetssätt på Sigholm.

En platt organisation - en sk. teal organization

En utav de saker som jag anser gör Sigholm unikt är dess hierarkilösa organisationsstruktur när det kommer till interna roller och ansvar. Jag upplever att många organisationer ofta slänger sig med att de är platta i sin struktur men på Sigholm har vi hittat ett sätt som jag anser realiserat i praktiken och som dessutom berikar företaget. Ett sätt som vi dessutom utvecklar och förbättrar allt eftersom vi växer och behoven förändras. 

Operativt ansvar för ökat engagemang

Hos oss på Sigholm delar vi upp allt internt arbete i operativa ansvar. Det kan vara stora ansvar så som ett personalansvar eller att driva Sigholms strategiska arbete. Det kan också vara mindre ansvar som att ha helhetsansvaret över ett system. Ingen berättar för någon annan vart den ska vara operativt aktiv. Vi tror att goda resultat kommer från engagerade medarbetare. Därför är det upp till var och en att välja vilka områden man vill vara aktiv inom, baserat på vad man själv tycker är roligt, känner att man kan bidra mest inom eller vill utvecklas inom. Som nyanställd är det därför inga konstigheter att direkt hoppa in i strategigruppen och engagera sig, eller att starta ett nytt engagemang internt som man tror kan utveckla företaget. 

Från student till hållbarhetsansvarig på Sigholm

Jag brinner för hållbarhet och såg snabbt att det var ett område jag kunde bidra med till Sigholm. Det krävdes inte många steg innan jag drev det arbetet framåt med en enormt stor ansvarsfrihet dessutom. Fantastiskt va? Inga beslut behöver gå igenom en trög hierarkisk struktur i organisationen utan vi litar på att alla agerar utifrån företagets bästa inom sitt operativa ansvar. 

Decentraliserade beslut för ökad delaktighet

Mandatet att fatta beslut kommer därmed också med en förväntan. Att vända sig till delar eller hela företaget för att be om input, råd och feedback är en viktig del i den processen. Det är nödvändigt för att vi ska kunna fatta även större beslut på ett decentraliserat sätt som dessutom skapar delaktighet och transparens i beslutsfattandet. Jag tycker att detta är ett fantastiskt sätt att inspirera medarbetare inom en organisation.

Det häftigaste är att det fungerar så bra i praktiken. Jag tror att om man trivs på sin arbetsplats vill man vara med och förbättra och utveckla den. Med den diversifierade gruppen människor vi är, lyckas vi fånga in de interna behov verksamheten har, vilket framförallt är baserat på individers intressen och engagemang. Vi lägger vår tid på rätt saker och får helt enkelt väldigt mycket gjort som grupp.Jag anser att detta är ett av Sigholm största framgångskoncept!

Working at Sigholm

Meet Us Working at Sigholm

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

See staff members

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy