Energistrategipodden - Sveriges ledande podcast inom energi

I Energistrategipodden för vi samtal med experter och ledande röster inom energibranschen för att utforska och analysera strategier och utmaningar.


Lyssna även där poddar finns.

Senaste avsnitt

#160 - Arne Bergvik & Niclas Sigholm - Halvvägs igenom andra krisvintern - vad kan vi säga om den tredje krisvintern?

#159 - Filip Johnsson - Professor i energiteknik, Chalmers

#158 - ESP fokuserar på... Energiåret 2022 med Niclas Damsgaard, Svenska kraftnät

#157 - Emma Wiesner, EU-parlamentariker (Centerpartiet)

#156 - Om kärnkraft med Martin Darelius, Vattenfall

#155 - Lotta Bångens, EEF

#154 - ESP fokuserar på VIND2022 med Daniel Badman, Svensk Vindenergi

#152 - Toni Kekkinen, Fortum

#151 - ESP fokuserar på COP27 med Lars-Anders Baer, Luokta-Mávas sameby

#150 - ESP fokuserar på COP27 med Martin Edlund, Minesto

#149 - ESP fokuserar på COP27 med Christophe McGlade, Head of the Energy Supply Unit, IEA International Energy Agency

#148 - ESP fokuserar på COP27 med Anders Egelrud & Joakim Cejie, Stockholm Exergi

#147 - ESP fokuserar på COP27 med Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall

#146 - Andria Kemi & Henrik Rådberg, Preem

Avsnitt

#160 - Arne Bergvik & Niclas Sigholm - Halvvägs igenom andra krisvintern - vad kan vi säga om den tredje krisvintern?

Släpptes kl: 08:00 - 07/02/2023
EnergiStrategiPodden · #160 - Arne Bergvik & Niclas Sigholm - Halvvägs igenom andra krisvintern
I detta avsnitt

Arne Bergvik har mångårig erfarenhet av portfölj-hantering av energitillgångar och flöden i Europa. Han är numera också energistrateg på Sigholm. Vi tog en kaffe med honom för att få en analys av var vi står idag. Vilka risker, trender och alternativ ser han för aktörerna på marknaden? Är krisen över nu tro?

#159 - Filip Johnsson - Professor i energiteknik, Chalmers

Släpptes kl: 10:00 - 02/02/2023
EnergiStrategiPodden · #159 - Filip Johnsson, Professor i energiteknik, Chalmers
I detta avsnitt

Filip Johnsson är professor i energiteknik på Chalmers Tekniska Högskola och har hörts i den nationella debatten om energi, miljö och klimat. Han sitter också i Västra Götalands forskarråd kring omställningen där man bland annat konstaterar att berättelsen om hur samhället utan koldioxidutsläpp ser ut. Vad är den berättelsen och vad bör politiken bidra med?

#158 - ESP fokuserar på... Energiåret 2022 med Niclas Damsgaard, Svenska kraftnät

Släpptes kl: 07:00 - 24/12/2022
EnergiStrategiPodden · Vad lärde vi oss 2022 med Niclas Damsgaard
I detta avsnitt

Hur blickar vi tillbaka på året som gått och vilka slutsatser eller lärdomar kan vi dra? Den här julaftonen lånar vi tid och insikter från Niclas Damsgaard, strategichef för SvK. Därmed är han också en person som varit mitt i förändringarnas centrum under året. Dessutom har SvK nyss kommit ut med en ny marknadsprognos. Detta och lite till, för er som behöver en dos energimarknad under ledigheten. God jul!

#157 - Emma Wiesner, EU-parlamentariker (Centerpartiet)

Släpptes kl: 09:00 - 22/12/2022
EnergiStrategiPodden · #157 - Emma Wiesner, EU-parlamentariker (Centerpartiet)
I detta avsnitt

Emma Wiesner (C) är nyss hemkommen efter en intensiv period som förhandlare i trilogen som landar flera centrala delar i Fit For 55-paketet. Hur går det egentligen till när politik som omfattar hundratals miljoner människor ska förhandlas fram? Hur gick det med CBAM och utsläppsrättshandeln? I detta, lite längre avsnitt, tog vi tag i alla dessa frågor och varför det blev som det blev. Det här är mumma för dig som är intresserad av att förstå hur EU-politik blir till. Är du inte i rummet så är du inte med - men Emma, hon var faktiskt där! Några ord som används i podden: MSR = Market Stability Reserve, LRF = Linear reduction factor, rebasing = startpunkt för utsläppsnivå. Mer information finns att hitta hos energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/om-utslappshandel/

#156 - Om kärnkraft med Martin Darelius, Vattenfall

Släpptes kl: 09:00 - 19/12/2022
EnergiStrategiPodden · #156 - Om kärnkraft med Martin Darelius, Vattenfall
I detta avsnitt

I Tidö-avtalet står följande: "Vattenfall bör omdelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals och andra lämpliga platser." Men vad betyder det egentligen och vilka förutsättningar behövs för att kunna fatta ett investeringsbeslut? Martin Darelius är senior rådgivare inom Vaffenfalls kärnkraftsverksamhet med överblick av vilken helhet som behöver byggas för ett hållbart kärnkraftsprogram i Sverige. Vad ser Vattenfall för behov inom politik, myndighetsutövning, leverantörskedjor, teknik och finansiering? Kul att ha er med!

#155 - Lotta Bångens, EEF

Släpptes kl: 09:00 - 08/12/2022
EnergiStrategiPodden · #155 - Lotta Bångens, EEF
I detta avsnitt

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) samlar företag runt sin kärnfråga och har aldrig varit mer i ropet givet de höga elpriserna. Lotta Bångens leder ett litet kansli som försöker påverka regering och riksdag att höja ambitionerna kring effektiviseringsarbetet i landet där hon anser att det finns väldigt mycket att göra. Samtidigt försöker de dra ihop samarbetspartners inom energisektorn. Något som visat sig lite vara allt annat än enkelt. Vilka förslag de vill se och vilka effekter som det skulle föra med sig cirkulerar dagens diskussion: Hur blir Sverige ett föregångsland?

#154 - ESP fokuserar på VIND2022 med Daniel Badman, Svensk Vindenergi

Släpptes kl: 09:00 - 02/12/2022
EnergiStrategiPodden · #154 ESP fokuserar på VIND2022 med Daniel Badman, Svensk Vindenergi
I detta avsnitt

I veckan gick Vind2022 av stapeln som är en av branschens stora konferenser. Dagen gav en nulägesbild av var näringslivet befinner sig, politiken, andra länder, investerare samt hur tillstånds- och acceptansfrågor utvecklas och varför. I det här avsnittet får ni en analys av vad som sades genom en diskussion mellan VD för Svensk Vindenergi och Niclas Sigholm.

#153 - Therese Hindman Persson, EI

Släpptes kl: 08:00 - 01/12/2022
EnergiStrategiPodden · #153 - Therese Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen
I detta avsnitt

Therese Hindman Persson är stf. generaldirektör och leder myndighetens ekonomiska utredningsenhet. Från den här positionen har hon en central roll i utformningen av energimarknadens funktion i Sverige. Exempelvis berör det beslut kring stödpengar från SvK, tolkningen av EU-direktiv och utformningen av nästa intäktsreglerings-period. Stora frågor som får långtgående konsekvenser i energisystemet. Vad har hon för guidande principer i sitt tankesätt och varför?

#152 - Toni Kekkinen, Fortum

Släpptes kl: 09:00 - 24/11/2022
EnergiStrategiPodden · #152 - Toni Kekkinen, Fortum
I detta avsnitt

Fortums vattenkraftsverksamhet producerar årligen cirka 10 % av Sveriges elproduktion. Nu håller den på att omprövas för nya miljötillstånd vilket leder till en klassisk politisk balansakt mellan den om miljö och klimat. Vilket strategi ska Sverige ha för sin vattenkraft egentligen? Toni Kekkinen, hållbarhetschef på Fortum och vd för Fortum Sverige lägger ut texten om energikrisen, vad Sveriges position är och hur man skulle kunna använda vattenkraften som ett verktyg att lösa effektsituationen. I det här avsnittet får du lära dig om förutsättningarna för vattenkraften och vilken potential den har att agera både system- och miljönyttigt. Du får även med dig förslag på vad regeringen borde göra för att hamna rätt, enligt Tonis mening, i energifrågan som helhet.

#151 - ESP fokuserar på COP27 med Lars-Anders Baer, Luokta-Mávas sameby

Släpptes kl: 11:00 - 18/11/2022
EnergiStrategiPodden · #151 -ESP fokuserar på COP27 med Lars-Anders Baer, Luokta-Mávas sameby
I detta avsnitt

Det skulle behövas 100 000 fler personer för att klara omställningen och alla projekt som är på gång i norr, säger Lars-Anders Baer, ordförande i Luokta-Mávas sameby. I detta avsnitt berättar Lars-Anders om samernas utmaningar och beskriver markfrågan som mycket komplex. Vi pratar om USA och Kanada som kommit mycket längre än Sverige i denna fråga samt Finland som upprättat en samisk klimatkommité.

#150 - ESP fokuserar på COP27 med Martin Edlund, Minesto

Släpptes kl: 08:00 - 18/11/2022
EnergiStrategiPodden · #150 - Martin Edlund, Minesto
I detta avsnitt

Martins första intryck av COP27 är att det är bråttom. Martin fortsätter med att förklara Minestos teknik som konverterar tidvattenströmmar och med hjälp av rörselsen i haven förvandlas det till elektrisk energi. Lite som att flyga drake i havet, säger Martin.

#149 - ESP fokuserar på COP27 med Christophe McGlade, Head of the Energy Supply Unit, IEA International Energy Agency

Släpptes kl: 09:00 - 17/11/2022
EnergiStrategiPodden · #149 - ESP fokuserar på COP27 med Christophe McGlade, IEA International Energy Agency
I detta avsnitt

Christophe McGlade arbetar som Head of the Energy Supply Unit på IEA International Energy Agency i Paris. På COP deltar han för att inhämta perspektiv från myndigheter, organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer. Han berättar bland annat om årets ”World Energy Outlook” och vad som skiljer den från förra årets rapport.

#148 - ESP fokuserar på COP27 med Anders Egelrud & Joakim Cejie, Stockholm Exergi

Släpptes kl: 10:00 - 16/11/2022
EnergiStrategiPodden · #148 - ESP fokuserar på COP27 med Anders Egelrud & Joakim Cejie, Stockholm Exergi
I detta avsnitt

Något som präglar årets klimatkonferens detta år är att det är mer bråttom än tidigare. En splittrad bild finns och vägen framåt är svår. Dock är det mycket fokus på just förflyttningar. Vad behöver vi göra för att inte släppa taget om 1,5-graders målet? Anders Egelrud, vd och Joakim Cejie, Head of Public Affairs på Stockholm Exergi ger oss en bild av vad de tar med sig från konferensen.

#147 - ESP fokuserar på COP27 med Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall

Släpptes kl: 09:00 - 16/11/2022
EnergiStrategiPodden · #147 - ESP fokuserar på COP27 med Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall
I detta avsnitt

Från Nimby till Banana? För att vi ska nå klimatmålen behöver vi jobba mer med tillståndsprocesserna och individens roll i omställningen, menar Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall. Vi behöver gå från ord till handling, och det märks att det är inställningen på plats i Sharm el-Sheik och skillnaden från COP26 i Glasgow förra året. Vad tar Annika mer med sig från årets klimatkonferens?

#146 - Andria Kemi & Henrik Rådberg, Preem

Släpptes kl: 09:00 - 11/11/2022
EnergiStrategiPodden · #146 - Andrea Kemi & Henrik Rådberg, Preem
I detta avsnitt

Preem tillverkar idag 18 miljoner kubikmeter diesel och olja årligen, men har bestämt sig för att bidra till att 1,5-gradersmålet kan nås. Därmed har bolaget tagit fram en färdplan till 2035 som kraftigt ska minska effekterna av ens produkter och helt ta bort interna utsläpp. Men det kommer kräva massiva investeringar och en tro på framtiden. Samtidigt blir det allt viktigare att få tillgång till el för att klara av omställningen. Med i avsnittet är Andria Kemi, strategichef och Henrik Rådberg, ansvarig för gruppen "nya möjligheter" inom koncernen. Vad är det som gör dem oroliga och vad gör att de ändå ser ljust på framtiden?EnergiStrategiPodden av Sigholm

Vi vet vilka tuffa utmaningar energibolagen står inför. Vi drivs av att få vara med och uppnå de globala målen med en hållbar och effektiv energiomställning.


Klicka här för att läsa mer

Arbetar du i branschen och vill vara med i podden?