Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.

Deltar du inte under Almedalsveckan men är nyfiken på de olika seminarierna? En del sänder live, däribland alla 35 seminarier på Arena Energi under Energiföretagens regi: Klicka här!

Moderatoruppdrag

Niclas Sigholm, strategikonsult och intervjuare i Energistrategipodden kommer att moderera följande sessioner:

 • Tisdag 25 juni, kl. 16:30-17:30: Seminarium anordnat av Statskraft
  Plats: Donnersgatan 6 (”Hansaplatsen”)
  Mycket ny fossilfri elproduktion kommer att krävas redan före 2035, regeringens målår för ny kärnkraft. Enbart industrin efterfrågar ytterligare 70 TWh de närmaste åren för att genom elektrifiering klara klimatomställningen. Det som kan byggas ut tillräckligt snabbt är i första hand vindkraft, vilket innebär ett mer väderberoende elsystem. Vilken roll kommer flexibilitet i olika former att spela i det elsystem vi nu bygger? Och vad är den värd? Välkommen till seminarium arrangerat av Statkraft - Sveriges fjärde största elproducent och Europas största leverantör av förnybar energi.

 • Onsdag 26 juni, kl. 08:00-08:45: Seminarium anordnat av Luleå Energi
  Plats: Arena Energi + live på nätet: https://www.energiforetagen.se/play/?p=1&c=48821
  Hur blir Sverige världsledande och inte omsprungna i omställningen?” Det är frågan i fokus på Luleå Energis seminarium. Sitter du ner? Om inte, gör det. För det är bara så vi kan lyckas med något så komplext och stort på så kort tid. För att lyckas med omställningen krävs en optimering av hela energisystemet. Sverige AB behöver göra rätt investeringar på rätt plats och i rätt tid, men vad innebär det?  

 • Onsdag 26 juni, kl. 13:30-14:15: Seminarium anordnat av Vattenfall
  Plats: Arena Energi + live på nätet: https://www.energiforetagen.se/play/?p=1&c=48821
  Vattenkraften tillsammans med kärnkraften har utgjort ryggraden i det svenska energisystemet under lång tid och också gjort svensk industri konkurrenskraftig. Hur vi ska säkerställa att vi även i framtiden har ett energisystem som kan driva konkurrenskraft för svenska företag?
   
 • Torsdag 27 juni, kl. 15:00-17:00: Moderator för politikerseminarium "Energispektrum"
  Plats: Arena Energi + live på nätet: https://www.sigholm.se/
  Hur vill riksdagspartierna klara klimatomställningen? Hur vill de bygga ut svensk energiproduktion i närtid och på sikt? Energispektrum är Almedalsveckans stora återkommande energipolitiska debatt. Vi samlar riksdagspartierna kryddat med några expertröster och låter dem berätta om sin energipolitik. 


Arne Bergvik, energistrateg, kommer att moderera ett seminarium:

 • Onsdag 26 juni, kl. 13:00-13:45: Seminarium arrangerat av Telia och Ericsson
  Plats: S:t Hansgatan 9, "Rosenhill Trädgård"
  Digitaliseringen av elnäten är en strategisk fråga för samhällets elektrifiering. Samtidigt krävs att telekom- och energibranschen hittar samarbetsformer för att driva digitaliseringen. Hur ökar vi takten?


Paneldeltagande

 • Tisdag 25 juni, kl. 13:00-13:45: Katja Lindblom deltar som paneldeltagare på ett seminarium anordnat av Huddinge Samhällsfastigheter.
  Energimarknad och påverkan på värden, skall man energieffektivisera eller finns andra möjligheter med energi? Hur skall vi navigera mellan kostnader och återbruk? Hur mycket kan miljön få kosta?

 • Tisdag 25 juni, 14:00-14:45: Niclas Sigholm deltar som paneldeltagare på ett seminarium anordnat av Ingrid Capacity.
  Energibranschen står inför en viktig utmaning: att leda den gröna omställningen, möjliggöra industrins elektrifiering och säkerställa Sveriges framtida konkurrenskraft genom trygg och billig elförsörjning. Detta kräver mod, nytänkande och samarbete. Men måste energibranschen uppfinna hjulet på nytt?

Energistrategipodden live

Under Almedalsveckan kommer vi också att spela in avsnitt av vår podcast, Energistrategipodden. Vi kommer att intervjua framstående beslutsfattare och politiker för att diskutera aktuella frågor och framtidens energistrategier. Genom dessa samtal vill vi fördjupa dialogen kring energifrågor och belysa viktiga aspekter av den pågående omställningen till hållbar energi.

Varför Almedalsveckan?

Almedalsveckan är en unik plattform för att nätverka, diskutera och forma framtidens politiska och sociala landskap. Vår närvaro där speglar vårt engagemang för att vara en aktiv och inflytelserik röst inom energisektorn. Genom att delta i paneler och seminarier, och genom att sprida kunskap via vår podcast, strävar vi efter att bidra till en mer hållbar och innovativ energiframtid.

Vi ser fram emot en spännande vecka med intressanta diskussioner och nya insikter. Hoppas vi ses där!

 • #almedalen
 • #energi
 • #flexibilitet
 • #luleåenergi
 • #vattenfall
 • #statskraft
 • #telia
 • #ericsson
 • #energiföretagen

The article was published 12/06 - 2024

Boka in ett möte med oss på plats i Almedalen!

Till kontaktsidanFör mer information, följ oss på LinkedIn:

Klicka här!

Contact us for more information

You might also be interested in:


Aktiva kunder vinnare på prisvariationer

Sedan 2020 har elpriset varit mycket mer volatilt. Det beror på att intermittent kraftproduktion nu utgör en betydande del av det europeiska...

Read article
Dags att återuppfinna spotpriset på el

Dags att återuppfinna spotpriset på el? Producenter, elhandlare och konsumenter upplever idag att spotpriset på el är förlegat. Dagen-innan-...

Read article
PPA-avtal ökar

Alltmer krafthandel sker bilateralt. Det märks på terminsmarknaden Nasdaq Commodities, där omsättningen på nordisk kraft förra året föll til...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy