På Sigholm jobbar totalt 40 personer på 3 orter. För att få veta mer om oss kommer vi här presentera lite mer om vilka vi är. Vi börjar med Hanna i Göteborg och Viktor i Västerås. 


Hanna Tengelin - Med lång erfarenhet inom förändringsledning och verksamhetsutveckling


Hanna har pluggat Industriell ekonomi på Chalmers och har en master i Innovation Management. Hon är ansvarig för vårt Göteborgs-kontor som just nu befinner sig i en kraftig tillväxtkurva. 


  • Vad är det bästa med att arbeta på Sigholm?

Att få jobba med en av vår tids viktigaste och mest avgörande frågor och att få göra det tillsammans med kunniga, nyfikna och engagerade kollegor och kunder som har energi, mod och kreativitet att hitta nya vägar för att åstadkomma förändring. 


  • Hur fick du upp ögonen för Sigholm?

Jag läste på Chalmers ihop med Niclas som startat Sigholm och har följt bolagets resa från starten. När jag valde att hoppa på resan var det framförallt idéerna om att bygga en dynamisk, agil och modern organisation där alla på riktigt är med och bidrar och utvecklas som lockade mig. I kombination med det tydliga syftet och målbilden. 


  • Vad har överraskat dig mest med att jobba på Sigholm?

Hur lätt det är att bygga ett tight lag även om vi sitter på olika platser i landet. Och hur många smarta kortkommandon och genvägar det fortfarande finns att sätta i ryggmärgen för att frigöra ännu mer tid till det verkligt värdeskapande arbetet. 


Sigholm Tech genomsyras av tydliga principer som binds samman till företagets dna. Något av det viktigaste vi betonar är individens utveckling där organisationen hela tiden vill pusha och utveckla individen i rätt riktning. Därför anammar vi ett agilt arbetssätt med kontinuerliga utvecklingsmöten där vi pratar och delar med oss av erfarenheter, har gemensamma  bokreflektioner och stöttar varandra i våra individuella såsom kollektiva resor. Hanna fortsätter:


Vi värnar högt vår stående tid för gemensam reflektion och lärande varje vecka. Alla medarbetare lyfter en situation eller insikt från veckan och jag upplever att jag varje gång får med mig nya perspektiv och kunskaper som gör mig till en bättre konsult.


  • Feedback är en rättighet, att göra är guld, det finns alltid en lösning… det är några av företagets principer som mynnar ut i företagets dna. Jag frågade Hanna vilken av våra principer som hon bär med dig som en daglig vägvisare?

Den av Sigholms principer som jag tänker på dagligen är att "det finns alltid en lösning" - vår roll som konsulter är att vara konstruktiva problemlösare och hjälpa våra kunder vidare. Den handlar för mig om att inte enbart identifiera ett problem utan att också ha en idé om möjliga steg för att finna en lösning. Vi kan inte planera för allt på en gång, men det finns alltid en första aktivitet att ta sig an för att finna en lösning. 
Viktor Andersson - COO och Managementkonsult med examen i Industriell ekonomi 


Viktor är nummer fem anställd in på företaget och sedan dess har vi vuxit med ytterligare 35 personer på fem år. Som managementkonsult och COO på Sigholm Tech har Viktor det övergripande synen och ansvaret för företagets interna struktur och effektivitet. Han är pluggade civilingenjör i industriell ekonomi på Linköpings Universitet och har en master inom Strategi och styrning.


  • Vad är det bästa med att arbeta på Sigholm?

Den snabba utvecklingen och friheten att välja vad man själv vill bli bra på. 


  • Hur fick du upp ögonen för Sigholm?

När jag började var det fortfarande ett väldigt litet bolag men med en väldigt stark vilja att hjälpa energibranschen att bli bättre. Jag fick möjlighet att vara med och bygga upp bolaget till vad det är idag vilket har varit både spännande och roligt. 


  • Vad har överraskat dig mest med att jobba på Sigholm?

Att det långsiktiga målet om att bidra till en bättre värld fortfarande ligger till grund för allt vi gör. 


Viktor har varit med sedan den första affärsplanen sattes i verket och har därför varit med och utvecklat företagets viktiga principer. Dessa principer är grundläggande för både företaget och individen på Sigholm Tech och kan jämföras med företagets dna. Individens utveckling värderas högt och genomsyrar varje anställds vardag.


Jag älskar alla delar av det här, kanske framför allt det faktum att vi så fort vi vill testa något nytt eller ändra något gammalt till det bättre bara ser till att göra det utan att fundera så himla mycket. Vi bara gör det!


  • Feedback är en rättighet, att göra är guld, det finns alltid en lösning… det är några av företagets principer som mynnar ut i ett dna. Vi frågade Viktor vilken av våra principer som han bär med dig som en daglig vägvisare?

Den roligaste principen att arbeta med internt tycker jag är "Leda och ledas". Det innebär att vi inte har en hierarkisk struktur utan arbetar med utdelade roller och ansvar som gör att jag i en viss fråga får leda andra och i en annan kan bli ledd av samma personer. Det skapar både en hög effektivitet och en skön kultur eftersom det inte finns en uttalad hierarki som är samma för alla frågor. Som COO blir vår interna effektivitet så klart en hjärtefråga och hur vi arbetar med roller och ansvar är en stor del i det.

Artikeln publicerades: 16/09,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel