Efter en sammankoppling av fjärrvärmenäten skapades behovet av en ny organisation

Efter att Köping och Arboga beslöt sig för att sammankoppla sina fjärrvärmenät blev det aktuellt för de båda fjärrvärmeverksamheterna att gå samman i en gemensam organisation. Detta medförde att det fanns behov av att klargöra den strategiska riktningen för det nya bolaget. Med bakgrund i den strategiska inriktningen skulle en ny organisationen tas fram för att möta de förutsättningar och utmaningar det nya bolaget stod inför.


Kartläggning och nulägesanalys

Tillsammans med ledningen tog Sigholm Tech fram en omvärldsanalys och beskrev en strategisk inriktning samt grund för målstyrning till det nya bolaget. En kartläggning av roller och ansvar i de två verksamheterna gjordes för att beskriva nuläget i verksamheterna. Därefter utvärderades olika sätt att sätta ihop och beskriva organisationen. Beskrivningen av organisation och roller gjordes mot en framtagen definition av verksamhetens processer för att stämma med nedbrytning av mål och underlätta för ett systematiskt kvalitetsarbete.


Vilka effekter uppnåddes?

  • 16 huvudprocesser och 9 stödprocesser identifierades och definierades för att beskriva verksamheten och för att använda som grund för organisation och verksamhetsstyrning.
  • Balanserat styrkort med nedbrytning av 16 verksamhetsmål framtaget
  • 234 uppgifter identifierade och fördelade i huvud- och stödprocesser
  • Individuella rollbeskrivningar med uppgifter och ansvar definierade per process
  • 14 befattningar med koppling till organisationsstruktur definierades
  • 19 arbetspaket definierades för utdelning av icke-befattningsknutna ansvar  
Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel