Ett av Sveriges största sjöfartsprojekt

Västerås stad, Köpings kommun och Sjöfartsverket ingår i ett samarbete med projektnamnet Mälarprojektet. Samarbetet ska leda till porten för Skandinaviens ledande tillväxtregion öppnas och är en förutsättning för att trygga framfarten för befintliga företags utveckling och nyetableringar i regionen. Västerås hamn vill kunna ta emot större godsvolymer och större fartyg, då detta ska bli möjligt kommer hamnen att rustas och utvecklas för cirka 1,2 miljarder kronor.

Sigholm Projekt känner ett stort engagemang i projektet då det helt går i linje med ett av företagets ledord; "samhällsengagemang". Projektet har många nyttoegenskaper inom både miljö och samhälle.

"För oss är det viktigt med både personligt engagemang och samhällsengagemang. Vi bryr oss om och vill utveckla den stad som vi bor och verkar i".
projektchef Isabell Stoor, vd Sigholm Projekt.


Sigholm Projekts roll i sjöfartsprojektet

Att vara projektchef för Västerås hamn innefattar ett helhetsansvar, att ha ansvar för hela projektportföljen. Detta delas sedan in i flera olika delprojekt såsom;

 • organisera, styra, leda och följa upp delprojektens utveckling
 • säkerställa att granskningen i projekten utförs enligt kravspecifikationerna
 • upprätta förfrågningsunderlag enligt LOU
 • miljöinventering
 • tillstånd från byggnadsnämnden och Länsstyrelsen
 • renovering av kajer
 • utbyggnad av dagvattensystem
 • byggnation av dammar
 • planfri korsning
 • framtagande av ny hamnlayout
 • byggnation av magasin, kontor, verkstad och gater
 • muddring av hamnbassäng
 • anläggande av anläggningsytor.


Anpassad och målgruppsinriktad kommunikation

Då produktportföljen består av så pass många delprojekt innefattar det därför väldigt många och olika intressenter, leverantörer, kunder och beslutsfattare. Det är därför avgörande att kommunicera informationen anpassat till den berörda mottagaren. Att kommunicera målgruppsanpassat och vid rätt tidpunkt är en av Sigholm Projekts styrkor, vi vet att det inte går att vara för tydlig i sin kommunikation. Därför utbildar vi oss kontinuerligt inom ämnet för att bli ännu bättre.

"För att leverera ett projekt som uppfyller kraven gällande tid, kvalitet och budget är kommunikation, samarbete och ledarskap avgörande. Detta är något som ligger i Sigholms Projekts DNA, vilket gör att vi kan känna oss trygga med en säker leverans".
- Christer Gerhardsson, Projektchef Fastighetsenheten Västerås stad

Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel