Projektledare med ansvar gällande planering, organisera, genomföra och följa upp från idé till renoverad anläggning. Upprättat projektplan, beslutsunderlag och avslutsrapport. Projektet gällde renovering av befintlig kylvattenkulvert från 70-tal under hamnområde. Större del av entreprenad bedrevs under vattnet i Mälaren med hjälp av tungdykare.


 • Ansvarig för kommunikation och samordning mellan verksamheterna och projekt.
 • Ansvarig för projektering samt rekommendation av teknisk lösning.
 • Handla upp och kontraktera projektör.
 • Planera, styra, leda och samordna projektering.
 • Ansvar för säkerställande av att granskning utförs i projektet enligt kravspecifikationer från uppdragsansvarig.
 • Ansvar för att entreprenör har erforderliga planer för så som kontrollplaner, kvalitetsplaner, arbetsmiljöplaner samt miljöplaner.
 • Ansvarig för upphandling samt kontraktstecknande tillsammans med inköpsansvarig för erforderliga upphandlingar i projektet.
 • Upprättande och uppföljning av planer, såsom för leveransomfattning, tid, ekonomi, resurser, kvalitet och HMS.
 • Ansvarig för kontakter gentemot entreprenör med avseende på genomförandet av byggnationen.
 • Ansvar för att kontraktera besiktningsmän och att det utförs.
 • Ansvar för slutförhandlingar med entreprenörer.
 • Riskanalys av projektet
 • Arbetsmiljö-utredning


I detta projekt har 20 meter av kulverten renoverats, resterande 160 meter av kulverten undersöktes för att utreda skicket på den. 

Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel