Bakgrund och kundens utmaning

Illegal avfallshantering, konsumenters omedvetenhet kring det avfall som medföljer produkter på internet och avfall som tillåts mellanlagras under tre års tid i Sverige – dessa är problem som resulterar i att farligt avfall inte hanteras korrekt. Problemen är ett resultat av bristfällig kontroll och medvetenhet i avfallsprocessen.

Söderenergi har därför utvecklat ett unikt verifikat kallat 2Mend-IX som erbjuder spårbarhet och transparens i avfallshanteringen. Genom att använda verifikatet kan fjärrvärmebranschen påvisa den klimat och miljönytta som görs och det skapas en mer säker och trygg hantering av avfall. 2Mend-IX ger också ett ökat partnerskap mellan aktörer inom återvinningsbranschen. På det sättet kan verifikatet göra nytta även högre upp på avfallstrappan. Verifikatet kan också göra stor nytta internationellt.


Sigholms roll och bidrag

Men för att verifikatet ska göra någon nytta behöver det först kommuniceras ut och nå rätt målgrupp i rätt forum. Vi på Design & Marknads-avdelningen diskuterade tillsammans med Per på Söderenergi och kom fram till slutsatsen att det mest effektiva forumet för att kommunicera och sprida 2Mend-IX är genom en informativ film. Sagt och gjort. Vi formulerade ett manus följt av detaljerat grafikarbete för att få fram kärnan i 2Mend-IX. Vi ville skapa en så effektiv och tydlig kommunikation som möjligt och hitta essensen av verifikatet. Verifikatet har många nyttor och det är viktigt att alla dessa framhävs. Samtidigt behöver filmen vara tillräckligt beskrivande och ge en helhetsbild av ämnet men också ge en detaljerad förståelse för verifikatet. Projektet innebar därför många iterationer och nära kontakt för att hela tiden stämma av att vi var på rätt väg.

Filmen översattes till fyra olika språk – svenska, engelska, tyska och franska. Den ger ett bra underlag till att visa och sprida kunskapen om 2Mend-IX och Söderenergis arbete för en ansvarsfull avfallshantering. Istället för att försöka förklara verifikatet om och om igen kan Söderenergi nu visa det i ett svep med hjälp av filmen. Ett klick och 2Mend-IX har potential att sprida sig ut i världen.   Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel