En sammanslagning av 2 bolag

För att kunna definiera vilka strategiska prioriteringar för att bäst nå målen med en sammanslagning av Skövde Värmeverk och Skövde Elnät, kopplades Sigholm Tech in. Sammanslagningen innebar många utmaningar med en rad praktiska frågor såsom hur ekonomisystemet bäst skulle struktureras för att kunna följa kostnader på ett effektivt sätt. Sist men inte minst behövdes en kommunikationsplan samt material för att hantera förändringen på marknaden.


Utbildning och workshops som ledde till en strategisk plan

Samarbetet har inneburit utbildningar med personal, olika workshops, flertalet analyser och materialframtagning för att underlätta både implementering och kommunikation. Arbetet resulterade i en heltäckande strategisk plan, förslag på organisation samt en roadmap mot år 2024. Kunden kunde efter avslutat uppdrag presentera en genomarbetad strategi för ägarna, inneha en smidigare strukturering av ekonomisystemet för att kunna beräkna kostnader och en tydlig och framåtriktad kommunikation till marknad och kunder.

Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel