Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Nyhetsarkiv
Nov, 2023

Månadsanalys av elmarknaden - Vattenkraft och marginalprissättning

Väderväxlingen i oktober Det milda och nederbördsrika vädret som dominerat sedan juli slog i oktober om till kallt och torrt. Medeltemperaturen i Norden var 9 grader Celsius lägre i oktober än i september, ett större temperaturfall än det säsongsmässiga 5 grader. De lägre temperaturerna ökade vär...

Läs mer

Nov, 2023

Skapa affärsvärde med CSRD som hävstång

I början av 2024 skärps kraven för alla stora bolags hållbarhetsrapportering, och de flesta energibolag berörs direkt. EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) blir svensk lagstiftning och innebär bland annat att hållbarhetsredovisningen ges samma status som den finansiella ...

Läs mer

Sep, 2023

Huvudslutsatser från långtidsprognosen i september

Sigholm kvantifierar och analyserar kontinuerligt de snabba förändringarna som pågår i Europas energisystem. I vår färska långtidsprognos har vi vägt samman flera olika aspekter och simulerar elpriset för åren 2023-2050 per elhandelsområde och per kraftslag. Nedan följer ett axplock av våra slutsats...

Läs mer

Sep, 2023

Sigholm ökar personalstyrkan med 24%

PRESSMEDDELANDE  12 nya kollegor till tre olika kontor Sigholm, en framstående aktör inom energi- och samhällsbyggnadssektorn, meddelar en personell tillväxt på 24% genom att de inom loppet av en månad hälsat 12 nya kollegor  välkomna. Genom detta stärks företagets kapacitet...

Läs mer

Aug, 2023

Energipriserna åker berg- och dalbana

Volatil elmarknad Förlusten av gas och kolleveranserna från Ryssland och biomassan från Belarus har ökat både volym- och prisriskerna i hela det europeiska energisystemet. Parallellt med energikrisen pågår en mycket mer långlivad kris, klimatkrisen. För att lösa den infördes systemet för handel m...

Läs mer

Aug, 2023

Energistrategipodden live på Frihamnsdagarna 2023

Fredagen den 1 september sänder vi Energistrategipoddens första live-podd under Frihamnsdagarna i Göteborg. Under inspelningen, kommer Niclas Sigholm intervjua Per-Anders Gustafsson, vd på Göteborg Energi för en djupgående intervju om framtidens energilösningar och hållbara initiativ. Kan du inte...

Läs mer

Aug, 2023

Därför driver utsläppsmarknaden på elpriset

<p><strong>Läs artikeln i Tidningen Energi:&nbsp;</strong></p> <p><a href="https://www.energi.se/artiklar/2023/augusti-2023/darfor-driver-utslappsmarknaden-pa-elpriset/">https://www.energi.se/artiklar/2023/augusti-2023/darfor-driver-utslappsmarknaden-pa-elpriset/</a></p> <p> <br> </p>

Läs mer

Jul, 2023

Sommarsummering av energimarknaderna

Att leva i spännande tider Det har varit ett mycket händelserikt första halvår 2023 och hösten lär bli minst lika utmanande. Jordens medeltemperatur är högre än någonsin, utsläppspriset kostsammare, biomassan dyrare och politiken osäkrare. Samtidigt fortlöper energikrisen och kan mycket väl bjuda...

Läs mer

Jun, 2023

Ses vi i Almedalen 2023?

Almedalsveckan närmar sig och vi kommer vara på plats! Förutom att delta i intressanta samtal kommer Niclas Sigholm, vd på Sigholm Tech moderera ett seminarie som Luleå Energi anordnar på Energiföretagens Arena Energi. Förutom detta kommer vi även packa ner våra portabla poddmickar och leta efter sp...

Läs mer

Apr, 2023

Ny bioeldad ångpanna planeras i anslutning till Rya kraftvärmeverk

Som ett led i den gröna omställningen samt en del av moderniseringen av befintlig anläggningspark, planerar Göteborg Energi att uppföra en ny bioeldad ångpanna, ca 177 MWt, i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk, lokaliserat i Energihamnen i Göteborgs inlopp. Den nya pannan kommer anslutas ...

Läs mer