Europas energikris fortsätter att förvärras

Rysslands strypta leveranser till kontinenten har resulterat i ett stort, svart energihål. Konkurrensen om substitut har hårdnat, budstriden om laster med flytande naturgas rasar på världshaven och priserna på energi når rekordhöjder, även i Sverige. Efterfrågeförstörelsen är omfattande och de politiska interventionerna haglar. De snabba förändringarna på energimarknaderna och den pågående krisen döljer många av de långsiktiga prisdrivarna, men ger också irreversibel påverkan på framtidens energisystem. I vår färska långtidsprognos har vi filtrerat priserna från de mest akuta prissignalerna och ställt in siktet på vilket prisläge som är motiverat åren 2022 - 2050 utifrån ett antal antaganden om det framtida energisystemet.

Ta del av vår långtidsprognos som underlag för dina strategiska beslut

Prognosen utgår från Europas mest likvida terminsmarknad, den tyska, och spotpriserna i leverans i Norden. Genom kvalificerade antaganden och benchmark om kol, gas, utsläppsrätter, bränslebyte och marginalkostnadsprissättning simulerar vi de nordiska elpriserna på system och i Sveriges fyra olika elprisområden. Med olika statistiska beräkningar på profilerna för vind- och solkraft och antaganden om utbyggnadstakterna kan vi också visualisera profilskillnaden mot baslastleverans, om så önskas. 

Prognosen utkommer tre gånger per år och kan köpas antingen separat per prognos eller som en prenumerationstjänst per år, vilket ger ett bättre pris.

Kostnadsfri intresseanmälan: Klicka här!


Ladda ner produktblad för egen genomläsning eller dela med dig till en kollega. Ladda ner!

Artikeln publicerades: 16/10,2022
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel