Våga göra skillnad

Så här gör vi i praktiken

Vårt ledord Våga göra skillnad ligger oss varmt om hjärtat. Det handlar om att nyttja vårt engagemang, vår kompetens och våra resurser till att skapa påverkan som vi tror på och som är såväl långsiktigt hållbart som rätt. För oss innebär det att skapa innovativa lösningar och påverka samhällets utveckling i en positiv och riktning. Som tjänstebolag har vi störst möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle med hjälp utav de lösningar vi bidrar med hos våra kunder, men vi ska även arbeta för att minska vårt eget klimatavtryck och agera föredömligt genom att göra aktiva val som främjar en utveckling som är hållbar inom alla aspekter. 

Vi ser inte vårt hållbarhetsarbete som en punktinsats utan som ett ständigt pågående arbete. Därför strävar vi alltid efter att förbättra vår hållbarhetsprestanda inom samtliga påverkansområden. Vi har därför skapat en systematik där vi regelbundet i våra befattningsgrupper diskuterar våra nuvarande projekt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, med våra kollegor i våra befattningsgrupper för att tillsammans identifiera hur vi kan skapa ett ännu större positivt avtryck. Bara under det första året reflekterade vi kring dessa aspekter på hela 73 kunduppdrag och 17 interna projekt. Det tycker vi är värt att fira. I vår operativa ansvarsgrupp för hållbarhet utvecklar vi hur vi arbetar med hållbarhet på Sigholm, både internt och mot kund, och arbetar med kompentensutveckling för att säkerställa att vi hela tiden förbättras och utmanar oss själva att bli ännu bättre.

Genom vårt systematiska hållbarhetsarbete är vi med och bidrar till de globala målen. Vi nyttjar vår kunskap, vilja och engagemang till att accelerera vårt hållbarhetsarbete och därmed öka vårt bidrag mot en mer hållbar utveckling,

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet inom vår verksamhet, i våra uppdrag och mot vår omgivning: https://sigholm.se/omoss/var-filosofi


Artikeln publicerades: 08/06,2022
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel