Under en längre tid har Mälarenergikoncernen med hjälp av Sigholm undersökt alternativ för ett nytt huvudkontor och att avdelningar ska vara samlade på ett och samma ställe. När detta undersöktes var några avdelningar utspridd på flera olika ställen runt om i Västerås, på grund av att de har expanderat och behöver stora lagerytor. 


För att detta skulle kunna bli möjligt behövdes en stor fastighet som kunde rymma stora delar av koncernen, dock var det fler företag som var intresserade av samma fastighet. Detta ledde till fler undersökningar och utredningar om vilka avdelningar som skulle kunna dela fastigheten med de andra företagen och få plats i den samt vilka avdelningar som behövde en annan fastighet att bedriva sin verksamhet i. Dessa undersökningar ledde till att det blev flera olika fastighetsprojekt som skulle utredas vidare och planeras, för att projekten skulle gå smidigare blev det en projektportfölj av alla projekt. 


Sigholm blev huvudprojektledare för hela projektportföljen och även delprojektledare för vissa av de olika delprojekten. Att vara huvudprojektledare innebar att utreda förutsättningarna för ny-, till och ombyggnation av nya kontors-, verkstads-, garage- och lagerytor samt en ny driftcentral med högsta säkerhetsklass. Det innebar även att ansvara för utredning av lokaliseringsfrågor och att presentera genomarbetade beslutsunderlag till projektportföljens styrgrupp. 


Det fanns flera andra uppgifter som huvudprojektledaren hade i ett stort projekt som detta, det har varit bland annat att styra, leda och samordna delprojekten och dess delprojektledare utifrån koncernledningens önskemål. Även att ansvara för att ta fram ekonomi-, tid-, kvalitets-, miljö samt arbetsmiljöförutsättningar och att styra och följa upp projekten efter dessa. 

Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel