ENA Energi AB levererar fjärrvärme till företag och privatpersoner i Enköping. Fjärrvärmeproduktionen tar tillvara resurser som annars inte skulle ha utnyttjats genom att använda returflis som återvinns vis olika miljöstationer runt Mälaren. 

Otydliga riktlinjer och brist på kommunikation som kunde leda till olyckor

Arbete med avställning av anläggningsdelar under stopp upplevdes osäkert och riskerade att leda till olyckor. Arbetssättet som tillämpades genomfördes i form av blanketter som fylldes i och fördes in i en pärm, på så sätt gavs ingen tydlig överblick över pågående jobb. Samtidigt fick entreprenörer, som utförde arbete på anläggningen inte ut några arbetstillstånd att ha med sig på plats. 

Kommunikationen mellan underhållsplanerare och driftpersonal försvårades av att det inte fanns några tydliga riktlinjer huruvida man skulle lämna in sina behov av avställningar till driften. Det saknades även även ett sätt för att hantera tillfälliga återställningar vid exempelvis provkörning av maskiner. Det fanns även ett behov av en rutin huruvida olika anläggningsdelar skulle ställas av och på vilket sätt under exempelvis en sommarrevision.


Med avstamp från befintligt arbetssätt togs nya metoder fram 

Sigholm Tech utgick från befintliga arbetssätt och de behov som upptäcktes vid en initial analys. Tillsammans med utsedd personal togs nya metoder fram för att:

  • visualisera pågående avställningar och jobb
  • säkerställa att behov av avställningar lämnas in i tid till rätt personal
  • säkerställa att riskanalys genomförs vid planering av jobb
  • arbeta med avställningsmallar som kan förfinas och återanvändas varje år
  • ge ut kopior av arbetstillstånd till entreprenörer som jobbar mot avställningar
  • säkerställa att inga avställningar återställs utan att samtliga arbetstillstånd är inlämnade av respektive utförare.

En säkrare plats med bättre kommunikation

”Initialt upplevdes förbättringen som krånglig och svår, men tack vare tydliga instruktioner och kontinuitet i säkerhetstänket kring säkra avställningar baserat bland annat på esa, blev förståelsen stor. 

Organisationen var delaktig i hela processen, vilket ökade insikten där alla blev medvetna om att det var för vår egna säkerhet denna ”krånglighet” finns till."

Åsa, tidigare underhållschef, ENA energi


Efter implementerat arbetssätt blev arbetsplatsen en säkrare plats för både kunden och inhyrda entreprenörer där det även fördes en förbättrad kommunikation mellan underhålls- och driftpersonal. För att behålla den ökade säkerheten och tidsbesparingen genomförs nu även kontinuerlig utveckling av avställningsmallarna.


Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel