Mälarenergis Block 6 är en världsledande anläggning inom beredning och förbränning av avfall, den står för cirka hälften av Västerås totala fjärrvärmeförbrukning.

För att Mälarenergi ska fortsätta erbjuda fjärrvärme till ett bra pris, är Block 6 viktig då den klarar av mer än ett bränsle och således klarar av en förändring i bränslemarknaden. För i bränsleberedningen producerar den sitt eget bränsle som är till största del hushållsavfall från regionen men även importerat. 


Block 6 var en investering på cirka 3 miljarder kronor, det stora projektet innehöll flera delprojekt och det var flertalet stora entreprenader som alla höll målen om tid, kostnad och kvalitet. Trots ett hektiskt schema agerade Sigholm spindeln i nätet för 100-tals personer på site. 

Sigholm hade flera projektledare på plats, dels som byggprojektledare dels som disciplinledare för alla bygg- och markarbeten som skulle utföras. 


Förberedelserna och byggnationen av det nya blocket pågick mellan 2010 och 2014 och hade som mest 600 personer involverade i bygget. Som byggprojektledare ansvarade Sigholm för entreprenadernas planering och genomförande. Genom att skapa ett välfungerande bygg-team som effektivt kunde fördela ansvar mellan sig bidrog Sigholm Projekt till projektets lyckade resultat. ”Det här är ett bra bevis på att vi kunde möta kundens förtroende att agera ombud mot leverantörer”, säger Isabell Stoor som var en av projektledarna i projektet. 


Som disciplinledare för bygg- och markarbeten var det många förberedelser innan som behövde utredas, bland annat var det vilken placering som var mest lämplig. Alternativen var även om Mälarenergi skulle köpa eller arrendera marken och det skulle behöva flytta fastighetsgränserna. Efter dessa beslut var tagna var det även förberedelser innan projekt kunde starta, med exempelvis omläggning av ledningar, rivning av ACV, etableringsprojekt, förberedelse av kolgård, förberedelse cisternplan, flytt av ballastinmatning samt ombyggnad av vägar och järnväg. 


Gestaltningen av Block 6 var även en viktig punkt i projektet, då anläggningen kommer vara väl synlig både i närområdet och i stora delar av staden samt utgöra ett tillskott i stadens bebyggelsehorisont. Det är då viktigt att tänka på att anläggningen håller en hög industriarkitektonisk kvalitet vilket den gör och har fått många bra kommentarer. Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel