Projektledare med ansvar för framtagande av behovsanalys, förstudierapport, projektplan och handlingar inför om- och tillbyggnad av lokaler. De lokaler som behövs är kontor, omklädningsrum, verkstad, förråd samt utvändiga ytor.


 • Upprättande av projektorganisation.
 • Ansvar för samordning och kommunikation med beställare, verksamhet, skyddsombud och intressenter.
 • Rapportering till styrgrupp.
 • Definiering och planering av projektomfattning.
 • Leda personalintervjuer, workshop och materialinventeringar.
 • Framtagning av beslutsunderlag.
 • Framtagning av resursplan.
 • Upphandling, kontrakttecknande och ledning av projektörer.
 • Upprättande och uppföljning av projektkalkyl och budget.
 • Styrning och uppföljning projektörernas leveranser.
 • Framtagande och uppföljning tidsplaner.
 • Ansvar för framtagande av projekt-, miljö- och arbetsmiljöriskanalyser.
 • Samordning och kommunikation med berörda myndigheter.
 • Upprättande av förfrågningsunderlag för bygg och markentreprenader.
Artikeln publicerades: 18/03,2020
Presskontakt

Jennie Sträng

jennie.strang@sigholm.se
+46(0)70 862 97 26

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av vad som händer på Sigholm


Dela artikel