Listen to the episode
Episode 247

Miriam Münnich Vass, Teknikföretagen

Published 2024-04-25

Kopplingen mellan samhällets utveckling och elektrifieringen går genom våra svenska företag. Det är ett perspektiv som framhålls i alla energipolitiska debatter. Men vad tycker Teknikföretagen, som utgör den största delen av svenskt näringsliv, om politiken som förs och vilka krav som den framtida energimarknaden behöver möta? Miriam Münnich Vass är näringspolitisk expert inom klimat och energi på Teknikföretagen och har, i förhållande till politiken, flera intressanta perspektiv på förutsättningen för en bra energimarknad och vad industrin själva kan göra för att förenkla den. Nu när frågan om kostnader för klimatmålen diskuteras, ser Teknikföretagen något annat än att vi ska behålla målen? Här får vi Teknikföretagens syn på omställningen. Antwerpen-direktivet: "The Antwerp Declaration for a European Industrial Deal" är en överenskommelse mellan ledare från nästan 20 olika industriella sektorer i Europa, vilket framfördes till bland andra den belgiska premiärministern Alexander De Croo och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Denna deklaration är ett resultat av ett industriellt toppmöte i Antwerpen och syftar till att stärka Europas industriella konkurrenskraft, hållbarhet och motståndskraft mot ekonomiska utmaningar. Letta-rapporten: Enrico Letta har utarbetat en rapport om den europeiska inre marknadens framtid, vilken uppdragits av Europeiska rådet. Rapporten, som släpptes den 17 april 2024, är tänkt att ge en omfattande översikt av nuläget samt en vision för framtiden av EU:s inre marknad. Rapporten betonar vikten av att förnya inre marknaden i ljuset av dagens geopolitiska och ekonomiska utmaningar. Den framhäver även behovet av att förbättra samverkan mellan offentliga och privata sektorer samt att stärka Europas strategiska autonomi, särskilt inom områden som försvar, telekommunikation, energi och finans.

Se fler avsnitt

Send tip

We are always on the lookout for exciting topics and interesting discussions that can highlight and explore the latest developments in the energy sector. If you have a tip on a topic or expert that you think would be perfect for our podcast, don't hesitate to share!

Send tip

Are you active in the energy industry and passionate about sharing your insights?

Then we want to hear from you! Our podcast is a platform to highlight voices from all corners of the energy sector and create meaningful discussions around the topics that are shaping our industry today.

Contact Us

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy