Listen to the episode
Episode 219

Daniel Norstedt, Energimarknadsinspektionen

Published 2023-11-23

För att Sveriges strategi för omställningen mot ett elektrifierat och fossilfritt samhälle behövs mycket mer elnät dras. Elen ska inte bara dras från norr till söder, öster till väster utan också in till samhällen och industrier. På alla spänningsnivåer har behovet av nybyggnationer på grund av ökande behov exploderat. Men för att få tillstånd att bygga och förvalta elledningar behövs en nätkoncession från Energimarknadsinpektionen (Ei). Tillståndstiderna för att bygga nya ledningar är alltså en central fråga för Sveriges elektrifiering och något som ständigt återkommer som en av de mest prioriterade frågorna från industrin. Daniel Norstedt är ansvarig avdelningschef för frågorna på Ei och har de senast 5 åren sett antalet ärenden skjuta i höjden. Hur ser han till att processen blir effektiv? Vilka centrala frågor behöver förbättras för att vi ska kunna bygga ut? Vill du läsa på finns allt materialet från utredningarna på poddens hemsida. Där finner du också processen för tilltsåndsprocessen som den ser ut idag. https://ei.se/download/18.43e19b9d18779705cf7b0b2/1682595042339/Kortare-ledtider-f%C3%B6r-eln%C3%A4tsutbyggnad-Ei-R2023-09.pdf https://ei.se/download/18.40e6d5df184b9175cb1cf7/1669710275329/Konsultrapport-Ledtider-f%C3%B6r-eln%C3%A4tsutbyggnad-internationella-erfarenheter-Widegren-Energy-AB%20.pdf https://ei.se/download/18.43e19b9d18779705cf77e8e/1682342170520/Konsultrapport-Nationella-utredningar-som-ber%C3%B6r-n%C3%A4tutvecklingsprocessen-Bilaga-3-till-rapporten-EiR2023-09.pdf Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm - din samarbetspartner med energi i fokus: https://www.sigholm.se/

Se fler avsnitt

Send tip

We are always on the lookout for exciting topics and interesting discussions that can highlight and explore the latest developments in the energy sector. If you have a tip on a topic or expert that you think would be perfect for our podcast, don't hesitate to share!

Send tip

Are you active in the energy industry and passionate about sharing your insights?

Then we want to hear from you! Our podcast is a platform to highlight voices from all corners of the energy sector and create meaningful discussions around the topics that are shaping our industry today.

Contact Us

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy