Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

Undersökningen av andelen kvinnor inom svenska konsultföretag har nu pågått i tio år och genomförs av Cinode. Den senaste rapporten visar att genomsnittet för andelen kvinnor är 34 procent, vilket är en stagnering från förra årets mätning. Trots teknologisk utveckling minskar intresset bland unga kvinnor att arbeta inom IT och tech. Rapporten Unga kvinnor och tech 2024 visar att intresset för kvinnor att arbeta inom tech inte har ökat och fler unga kvinnor avstår från techbranschen.

Jämställdhet är ett viktigt mål för konsultföretag, då mångfald berikar verksamheten och attraherar talanger. Branschen behöver aktivt arbeta för att nå en jämnare könsfördelning, bland annat genom att erbjuda kvinnliga förebilder.

Cinodes årliga Jämställdhetsrapport betonar vikten av att undersöka jämställdheten inom branschen. Titeln Jämställt konsultbolag tilldelas bolag med 40-60 procent kvinnor, vilket 17 företag uppnådde i år, jämfört med 21 förra året. Sigholm hade 49% kvinnor i bolaget under 2022 och 48% under 2023.

Läs hela jämställdhetsrapporten här!

  • #projektledning
  • #jämställdhet
  • #samhällsutveckling

The article was published 30/05 - 2024

Contact us for more information

You might also be interested in:


Miljösanering och kulturbevarande av Sala Silvergruva och Pråmån

Under 2019 startade Sala kommun förberedelserna för att minska föroreningar i området kring Sala Silvergruva och Pråmån. Föroreningarna komm...

Read article
Project and construction manager for Fredriksberg preschool, Hemsö

In collaboration with Hemsö, we as project and construction managers have had the honor of being part of the creation of Fredriksberg presch...

Read article
Modernization of generator to meet accessibility goals, Mälarenergi

Since 1963, Generator 2 has been an integral part of Mälarenergi's operations. Over time, however, its original rotor and stator windings ha...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy