Samarbete för att revolutionera en hel bransch

Sigholm Tech och Cybercom inleder samarbete för att revolutionera en hel bransch 

Sigholm Tech och Cybercom erbjuder energibranschen att prova AI och machine learning (ML) för att på nya, snabbare och enklare sätt skapa framtidsutblickande prognoser av behov och marknader. Genom att kombinera Sigholm Techs kunskap kring energibranschens behov och Cybercoms expertis inom datahantering kan man få insikter som kan revolutionera en hel bransch.

Att ta fram bra prognoser är viktigt men komplicerat. Manuella steg i skapandet kring prognoser är tids- och resurskrävande. Med ny teknik skapas nya möjligheter att snabbt och effektivt göra prognoser till en strategisk fördel. Genom att använda den nya produkten AWS Forecast kan vi snabbt träna algoritmer med hjälp av flera olika regressionsmodeller. Energibolag med förmåga att ta in, lagra och träna algoritmer på sin data kan skapa bättre beslutsunderlag och därmed få bättre grepp om framtiden.

"Utvecklingen går snabbt framåt och vi har nått en nivå där vi kan göra så otroligt mycket med AI nu än vad vi kunde för bara ett år sedan. Möjligheterna är oändliga och AWS Forecast är bara början på en spännande utveckling"
- säger Magnus Karlsson, AWS Business Advisor på Cybercom.

Sigholm Tech och Cybercom har hittat varandra i de kompletterande kompetenserna runt energi, prognosbyggande och datahantering. Cybercom har lång erfarenhet och kunskap om datahantering och AWS och Sigholm Tech arbetar med att förbättra energibranschen genom verksamhetsutveckling, automatisering och digitalisering.

"Vad Forecast har för potential behöver utforskas mer, men att den här typen av verktyg kommer bli allt vanligare är helt klart. Framåtriktade energibolag kommer vilja lära sig att applicera den här typen av teknik för att förbli konkurrenskraftiga"
- säger Niclas Sigholm, vd på Sigholm Tech.

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 

Niclas Sigholm, vd Sigholm Tech, 070-290 60 09, niclas.sigholm@sigholm.se

Magnus Karlsson, AWS Business Advisor Cybercom, 070-188 88 51, magnus.karlsson@cybercom.com

The article was published 22/06 - 2020

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Sep 08, 2023 | News & press | Press release

Sigholm increases its workforce by 24%

Sigholm, a prominent player in the energy and civil engineering sector, announces a 24% growth in personnel by welcoming 12 new colleagues within a month. This strengthens the company's capacity and expertise to meet the growing challenges of the market.

Aug 29, 2023 | News | News & press

Energistrategipodden live at Frihamnsdagarna 2023

On Friday 1 September, we will broadcast the first live podcast of the Energy Strategy Podcast during the Frihamnsdagarna in Gothenburg. During the recording, Niclas Sigholm will interview Per-Anders Gustafsson, CEO of Göteborg Energi for an in-depth interview about future energy solutions and susta

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy