Vårdstödet - ett digitalt verktyg under pandemin, Covid-19

Som för så många regioner i Sverige uppstod i mars månad en desperat situation för Region Västmanland med ett akut behov av skyddsutrustning till följd av Covid-19 pandemin. Lagret sinade snabbt och beslutet togs att starta upp en tillverkningslina av skyddsrockar och ta allmänheten till hjälp för att producera dessa. För att kunna genomföra detta behövdes ett snabbt och användarvänligt sätt för kommunikation och administration. Region Västmanland hörde av sig till oss på Sigholm och gav i uppdrag att så snabbt som möjligt ta fram en webbsida med information om arbetspass och möjlighet för medborgare och vårdpersonal att anmäla sig för att hjälpa till i tillverkningen. 

Webbplatsen togs fram under en helg

På bara en helg togs webbplatsen vårdstödet.se fram. Ansvariga från Region Västmanland kunde därigenom själva lägga upp återkommande arbetspass där vem som helst kunde skapa ett konto och anmäla sig som volontär till passen. Alla arbetspass visades i en kalender med färgindikationer för att få en bild över när det fanns ett kritiskt behov av fler volontärer eller om tillräckligt många anmälda fanns. Varför vi på Sigholm blev tillfrågade för uppdraget var med förhoppningen om att vi skulle kunna lösa uppdraget på kortast möjliga tid. Uppdraget inkom en fredag eftermiddag med färdig leverans på söndagen. 

Kompetens som bidrar till samhällsnytta

Den här typen av uppdrag är ingenting vi brukar göra men med kunskap i organisationen ville vi göra vad vi kunde för att hjälpa till i en pågående pandemi. Uppdraget gav oss lärdomen att vår kompetens även kan bidra till samhällsnytta inom andra områden än våra primära där vi verkar. Det var kul att se hur ett snabbt ihopsatt tvärfunktionellt team så snabbt kunde lösa uppgiften, och hur våra kollegor ställer upp med kort varsel även under en helg. 

Se filmen för att få en sammanfattning över vad vi tagit fram till Region Västmanland:

  • #Region Västmanland
  • #Digitalt verktyg
  • #skyddsutrustning
  • #coronapandemin
  • #tillverkningslina
  • #webbsida
  • #covid-19

The article was published 25/08 - 2020

I början av Covid-19 pandemin vände sig Region Västmanland till oss med frågan om vi kunde hjälpa dem att sätta upp en digital plattform i syfte för frivilliga att boka in sig på pass för att ta fram skyddsutrustning till vården. De visste att vi satt på den digitala och webbaserade kunskapen som krävdes, varför de vände sig till just oss. Vi ville såklart ställa upp, varför vi skapade "Vårdstödet". 


We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy