Ny strategiprocess på Mälarenergi

Strategisk samordning med en röd tråd för mål och strategi

Mälarenergi upplevde att de saknade en tydlig röd tråd i nedbrytningen från deras koncernövergripande strategi och målkort till affärsområden, dotterbolag och koncernfunktioner. Det fanns ett antal övergripande planer och måldokument som varje verksamhet i teorin behövde ta hänsyn till vilket i praktiken innebar att verksamheterna tog hänsyn till det de själva visste om eller valde att utgå ifrån. De övergripande planerna blandade samtidigt koncernövergripande frågor och mål med affärsområdes- och dotterbolagsspecifika punkter vilket medförde en ytterligare komplexitet.

Ny process för formulering och nedbrytning

Det Mälarenergi och Sigholm gjorde var att ta fram och implementera en ny process för formuleringen och nedbrytningen av strategier och mål inom koncernen. Lösningen innebär att bolaget nu årligen tar fram en gemensam övergripande koncernstrategi som sedan bryts ner till strategier, taktiska planer och målkort för koncernens affärsområden, dotterbolag och koncernfunktioner. Inom respektive verksamhet bryts sedan de övergripande målkorten ner till operativa målkort för avdelningar och enheter. På så sätt skapas en röd tråd i styrningen från koncernledningen till den operativa verksamheten där alla arbetar i samma riktning.

Tydlighet utan detaljstyrning

Mälarenergi har nu en tydlig process för formulering av strategi, taktik och mål som skapar en röd tråd från koncernnivå ner till avdelningar och enheter utan att detaljstyra verksamheterna..


  • #strategi
  • #mål
  • #koncernstrategi
  • #styrning
  • #koncernövergripande
  • #målkort

The article was published 28/10 - 2020

Contact us for more information

You might also be interested in:


Energy prices, a roller coaster ride

To address it, the Emissions Trading Scheme (ETS) was introduced in 2005 and, after many years of low prices, has been tightened as a result...

Read article
Main conclusions of the September long-term forecast

Sigholm is continuously quantifying and analysing the rapid changes taking place in Europe's energy system. In our recent long-term forecast...

Read article
Monthly electricity market analysis - Hydro power and marginal pricing

The mild and rainy weather that has dominated since July turned cold and dry in October. The average temperature in the Nordic Region was 9 ...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy