Nya ackumulatorlösningar för att framtidssäkra höga spetsbelastningar

Omfattande planeringsarbete för att säkra logistiken 

Utvecklingen av en helt ny ackumulatortank har krävt noggrann planering, samordning och framförallt effektiv kommunikation. Projektet mötte diverse utmaningar, både stora och små, och det har varit av yttersta vikt att visa vår förmåga att fokusera på lösningar. En betydande utmaning i projektet var den omfattande logistikplaneringen för fundamentbyggnationen, som involverade 145 betongbilar för att transportera betong från cementstationen och gjuta en 860 m³ stor grund. En annan utmaning uppstod under isoleringsarbetet när ett läckage upptäcktes på cisternen, trots att den tidigare hade besiktigats och godkänts av ett tredje partsorgan.

Lösningsfokus för att möta oförutsedda utmaningar

För att övervinna logistikutmaningen krävdes en smidig och effektiv dialog med personal från berörda avdelningar, vilket inkluderade att fastställa en lämplig transportväg genom det aktuella arbetsområdet. Det innefattade även placering av trafikvakter och avspärrningar, och den överenskomna planen kommunicerades ut till all personal på Mälarenergi inklusiva alla entreprenörer.

För att tackla utmaningarna med cisternen utarbetades en åtgärdsplan tillsammans med leverantören, vilket möjliggjorde reparation utan att påverka tidplanen eller driftsättningen. Kunden och Sigholm, som var projektledare, var nöjda med resultaten och det faktum att tidplanen hölls, trots oväntade händelser. Sigholms mål är att alltid hålla tidplanen trots oförutsedda utmaningar. Det är möjligt genom ett bra projektteam och god kommunikation

Projektledaren bar även ansvar för uppgifter som:

  • Kommunikation och samordning mellan olika discipliner, styrgrupp och berörda avdelningar
  • Upprättande av förfrågningsunderlag enligt LUF och kontraktstecknande, tillsammans med inköpsansvarig, för nödvändiga upphandlingar i projektet
  • Framtagning av utbildningsmaterial för anläggningen och överlämning till driftpersonal.
  • #projektledning
  • #logistikplanering
  • #lösningsfokus
  • #cisternutmaning
  • #effektiv kommunikation

The article was published 18/03 - 2020

You might also be interested in:


Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organ...

Read article
Modernization of generator to meet accessibility goals, Mälarenergi

Since 1963, Generator 2 has been an integral part of Mälarenergi's operations. Over time, however, its original rotor and stator windings ha...

Read article
Project and construction manager for Fredriksberg preschool, Hemsö

In collaboration with Hemsö, we as project and construction managers have had the honor of being part of the creation of Fredriksberg presch...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy