Fastighetsprojekt med fokus på organisatorisk effektivisering, Mälarenergikoncernen

Centralisering av huvudkontoret - en samling av alla avdelningar under ett tak

Mälarenergi-koncernen, i samarbete med Sigholm, genomförde en omfattande utvärdering för att hitta en ny placering för sitt huvudkontor. Målet var att samla alla avdelningar på en central plats för att främja samarbete och effektivitet. Denna behovsuppkomst berodde på att avdelningarna tidigare varit spridda över flera platser i Västerås, en direkt konsekvens av koncernens expansion och det ökade behovet av större kontors- och lagringsutrymmen.

För att realisera visionen om en enhetlig arbetsyta, identifierades behovet av en omfattande fastighet som kunde samla stora delar av koncernen. En specifik fastighet identifierades som uppfyllde dessa kriterier. Dock fanns det konkurrerande intressen från andra företag för samma fastighet, vilket nödvändiggjorde ytterligare utredningar. Dessa undersökningar syftade till att bestämma vilka avdelningar som kunde integreras i den gemensamma fastigheten och vilka som krävde separata lokaler för att bedriva sin verksamhet i.

Projekten samlades i en gemensam projektportfölj 

Utifrån de initiala undersökningarna resulterade arbetet i en uppdelning i flera olika fastighetsprojekt för vidare utredning. För att effektivisera processen och säkerställa överskådlighet, sammanställdes dessa projekt i en projektportfölj. Sigholm utsågs till huvudprojektledare för denna portfölj och tog även på sig rollen som delprojektledare för specifika delprojekt inom ramen för helheten.

Som huvudprojektledare var Sigholm ansvarig för att utreda möjligheter för nybyggnation och ombyggnader av kontors-, verkstads-, garage-, och lagringsutrymmen, samt etablering av en ny driftcentral med högsta möjliga säkerhetsstandard. Denna roll innebar även att hantera och analysera lokaliseringsfrågor samt att framställa välunderbyggda beslutsunderlag för projektportföljens styrgrupp.

Ytterligare ansvarsområden inkluderade att:

  • Styra, leda och koordinera delprojekten samt dess delprojektledare i enlighet med koncernledningens direktiv
  • Ansvara för och definiera projektens ekonomiska, tidsmässiga, kvalitetsmässiga, miljömässiga och arbetsmiljömässiga förutsättningar
  • Genomföra regelbunden uppföljning och rapportering av projektens framsteg och status.
  • #projektledning
  • #mälarenergi
  • #fastighetsprojekt
  • #centralisering
  • #projektportfölj

The article was published 18/03 - 2020

Contact us for more information
Isabell Stoor

Projektledare & Vd Sigholm Project

You might also be interested in:


Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organ...

Read article
Modernization of generator to meet accessibility goals, Mälarenergi

Since 1963, Generator 2 has been an integral part of Mälarenergi's operations. Over time, however, its original rotor and stator windings ha...

Read article
Project and construction manager for Fredriksberg preschool, Hemsö

In collaboration with Hemsö, we as project and construction managers have had the honor of being part of the creation of Fredriksberg presch...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy