Sigholm Tech växer och förstärker kontoren i Göteborg och Stockholm

Under hösten har Sigholm Tech förstärkt teamet med ytterligare fem medarbetare. Företaget, som har huvudkontor i Västerås, öppnade för ett år sedan kontor i Göteborg och har under året växt stadigt i personalstyrka. 

Med en specialitet inom digital transformation, management och förändringsledning ångar Sigholm Tech på under pandemitider. Göteborgskontoret har gått från en till nio anställda på ett år och har på senare tid blivit förstärka inom management, systemutveckling och energisystem. Stockholm, där de har sitt tredje kontor, ökar även dem med en resurs inom management.

     - Energibranschen utsätts nu för flera parallella utmaningar där Covid -19 bara är en. Att affärsmodellen utvecklas och att nya förmågor behöver skapas är ju också något som driver på efterfrågan av branschinsatta och digitala leverantörer, säger Emelie Israelsson, vice vd och hr-ansvarig Sigholm Tech.

Sigholm Tech har utvecklat en egen digital plattform, Aurora by Sigholm (AbS) som tar vara på den snabba tekniska utvecklingen och ökar förmågan till automatisering av processer runt produktionsplanering. Efterfrågan ökar på lösningar som snabbar på analys och beslutsfattande. För att kunna ta ytterligare steg i utvecklingen kommer två nya utvecklare förstärka teamet runt AbS för att driva på utvecklingen av nya tjänster. Plattformen möjliggör sänkta driftkostnader vilket också leder till betydande miljövinster, vilket också är en del av Sigholms vision för ett hållbart samhälle.

     - Det finns stora möjligheter för energibolagen att både spara på miljön och den egna plånboken genom nya digitala verktyg för planering och uppföljning. Digitalisering gör det möjligt att delegera beslut och lärande längre ut i organisationen vilket både skapar en mer resurseffektiv produktion samtidigt som det ökar engagemanget hos personalen som jobbar med den dagliga driften. Vi ser nu hur energibolag som lärt sig ta vara de digitala möjligheterna skapar nya nyttor i flera led. Det är bra för hela samhället och väldigt motiverande att jobba med, säger Niclas Sigholm, vd och ägare på Sigholm Tech.


The article was published 05/11 - 2020

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy