Certitifering för kvalitets- & miljöledning, VafabMiljö

VafabMiljö är ett Kommunalförbund som arbetar med återvinning och hållbar och miljöriktig avfallshantering. Inom regionen Västmanland län, Heby och Enköpings kommun bor ca 330 000 människor med ca 16 000 företag som alla genererar avfall. Det finns ett mål om att avfallet ska tas hand på ett miljöriktigt sätt och inom en snar framtid även minska mängden avfall.

Kvalitetsledning och certifiering enligt ISO 9001 och 14 001

Under ett års tid utförde Sigholm fyra liknande uppdrag på VafabMiljö, där huvudfokus initialt var att certifiera arbetsplatsen enligt ISO 9001 och ISO 14001. Biogasanläggningen hade tidigare inte inkluderats av organisatoriska skäl, men nu skulle den integreras i VafabMiljös certifikat för kvalitets- och miljöhantering.

För att möta ISO-certifieringarna implementerades först en arbetsmetodik som följde standarderna. Detta omfattade processer för avvikelsehantering, förbättringsarbete, målstyrning, aktivitetsplanering och dokumentation. Samtidigt pågick en översyn och revidering av befintliga rutiner inom VafabMiljös ledningssystem inför den kommande externrevisionen, särskilt gällande rutiner för projekthantering, avvikelsehantering och kundkommunikation.

Efter en framgångsrik externrevision för ISO 9001 och ISO 14001 fortsatte arbetet med att utveckla arbetsmetoder och säkerställa kravuppfyllnad inför en externrevision av hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen. Efter godkännande fokuserades ansträngningarna på att utveckla arbetsmetoder och säkerställa kravuppfyllnad för en externrevision enligt SPCR 120, Certifieringsregler för biogödsel, vilket också godkändes efter granskning.

  • #kvalitetsledning
  • #miljöledning
  • #ISO9001
  • #ISO14001
  • #certifiering

The article was published 18/03 - 2020

Om VafabMiljö

Vafabmiljö är ett kommunalförbund som tar hand om närmare 340 000 invånare genom att driva och underhålla 18 återbruksstationer, fem avfallsstationer och en biogasanläggning. Organisationen är engagerad i en ständig strävan att utforska och implementera nya metoder för att göra sin region, sitt samhälle och vår planet lite bättre och mer miljövänlig.

vafabmiljö.se

Contact us for more information

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy