Stark tillväxt skapade behov av digitalisering och rutiner i arbetsorderflöde

Trollhättan Energi har under de senaste åren haft en stark tillväxt i takt med att de fått utökat ansvar, utvecklat både nya och befintliga affärsområden och tagit över fler verksamhetsområden. Som ett resultat av dessa utmaningar uppstod ett behov av att etablera interna strukturer för att förbättra kvalitet och effektivitet inom den operativa verksamheten. Underhållet stod inför en modernisering av sitt IT-stöd samtidigt som det fanns önskemål om att öka förutsägbarheten och införa mer datadrivna arbetsprocesser.

Det klargjordes att det fanns ett behov av en enhetlig standard i arbetsflödet, eftersom det tidigare varit starkt beroende av individuella insatser och präglat av reaktivitet och ad hoc-lösningar. Datakvaliteten och dokumentationen påverkades negativt av lågt systemanvändande, och det saknades systematik och struktur för att registrera och rapportera anläggnings- och processdata.

Efter analyserat nuläge implementerades standarder för arbetsflödet

Det första som gjordes var att analysera nuläget. Med utgångspunkt i en kortare analys tog Sigholm, tillsammans med ledningsgruppen, fram en målbild för underhållsprocesserna med tillhörande IT-stöd. En standard för arbetsflödet (beredning, planering, uppföljning och rapportering) utvecklades och implementerades i nära samarbete med organisationen. Samtidigt genomfördes en uppdatering av både digitala och analoga verktyg för att förbättra datakvaliteten, samarbetet och överblicken i processerna. Underhållssystemet förbättrades med en tydlig kategorisering av arbetsklasser och information, ett systematiskt anläggningsträd och stöd för process- och nyckeltalsuppföljning genom statistik och diagram. Ett betydande fokus lades på att utbilda och coacha personal inom ledarskap för att säkerställa bestående förändringar.

Ökad användningsgrad av systemverktyg med 200% 

Arbetsgruppen har implementerat en gemensam och visuell planering samt uppföljning av arbetsorderflödet, vilket har resulterat i ökat samarbete, flexibilitet och lärande. En standardiserad kategori- och informationshantering med automatiserad statistik- och nyckeltalsuppföljning har införts. Användningen av arbetsorder för planering och dokumentation har ökat med nästan 200%, och den genomsnittliga ledtiden från inkommen till avrapporterad arbetsorder har minskat med över 60%. Dessutom har över 240 återkommande jobb, exklusive ronder, planerats in, vilket tidigare inte var fallet.

  • #underhåll
  • #underhållssystem
  • #arbetsprocesser
  • #underhållsprocesser
  • #tillgångsförvaltning
  • #asset management
  • #digitalisering
  • #arbetssätt

The article was published 18/03 - 2020

Om Trollhättan Energi

Trollhättan Energi AB ansvarar för stadens fjärrvärmenät, vatten- och avloppsnät samt delar av fibernätet. Dess verksamhet inkluderar även produktion och försäljning av el, biogas och fjärrvärme, samt hantering av dricksvattenproduktion och avloppsrening. Bolaget har även ansvaret för stadens renhållningsverksamhet.

trollhattanenergi.se

Contact us for more information

You might also be interested in:


Nya arbetsprocesser lyfte systemanvändningen för Bodens Energi

Bodens Energi och Sigholm har tillsammans tagit fram och implementerat arbetsprocesser med grund i hur verksamheten faktiskt ser ut....

Read article
Underhållsarbete på Bodens Energi

Bodens Energi gick under 2019 igenom en omorganisering och ville i samband med detta passa på att utveckla sina arbetsprocesser för underhål...

Read article
Implementering av Lean-metodik i Advens fjärrvärmeverksamhet

Efter ett förvärv uppstod behovet av en mer relevant och verksamhetsnära praktik. Adven ville öka kunskapen om verksamhetsstyrning genom vär...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy