Systemomställning för att framtidssäkra Lysekil

Framgångsrik omställning för både näringsliv och invånare

Den globala energikrisen har en stor påverkan på både samhället och näringslivet. Det är dock också en tydlig signal om att agera. Lysekil kommun har aktivt vidtagit åtgärder för att hantera de utmaningar som den globala energikrisen har medfört. Genom att ta hjälp av Sigholm för en tidsbegränsad och riktad insats har kommunen stärkt medvetenheten om energikrisens omfattning, dess effekter och dess påverkan på Lysekil som helhet.

Uppdraget innefattade en övergripande kartläggning av Lysekils styrkor, vilket utgjorde grunden för hur Lysekil kan positionera sig för att bli ännu mer attraktivt för företag och invånare i framtiden. När samhälle, näringsliv och invånare pragmatiskt agerar tillsammans skapas goda förutsättningar för en framgångsrik systemomställning och ökad motståndskraft mot framtida energikriser. Detta säkrar i sin tur befintliga arbetstillfällen och lägger grunden för den framtida ekonomiska utvecklingen.

Energikrisen som katalysator för utveckling

För Europa är energikrisen ett uppvaknande. Att förlita sig på energileverantörer som utgör hot kräver ett ökat ansvarstagande och förbättrad kontroll över energisituationen, och här måste även hela samhället vara med på tåget. Lysekil kommun har nu fått värdefulla insikter i vad energikrisen beror på, dess påverkan och de nödvändiga åtgärder som behövs för att förbättra sina förutsättningar. 

  • #Systemomställning
  • #Energiomställning
  • #lysekil

The article was published 11/04 - 2024

Contact us for more information

You might also be interested in:


Project manager for bio-fuelled steam boiler, Göteborg Energi

Göteborg Energi is planning to build a new biofueled steam boiler, approx. 177 MWt, in connection with the existing Rya CHP plant, located i...

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy