Omvärldsanalys för energimarknadens utveckling, Telge AB

Omvärldsanalys - en viktig pusselbit i strategiarbetet

Telge AB är en kommunal koncern som genom sina dotterbolag sköter distributionen av både el och värme till boende och verksamheter i Södertälje kommun. Liksom många andra kommunala energikoncerner står Telge AB inför en rad strategiska vägval. För att fördjupa sin förståelse för de förändringar som sker på energimarknaden vände sig koncernledningen till Sigholms experter inom marknad och strategi.

Uppdraget bestod av att ta fram en omvärldsanalys av trender och scenarier för energimarknadens utveckling med fokus på de drivkrafter som påverkar kraftvärmeaffären. Sigholm bidrog också med en analys av det lokala energisystemet och delade sin syn flera av de utmaningar som kommunala energikoncerner idag står inför. Analyserna presenterades för koncernledningsgruppen på Telge AB och kommunpolitiker i Södertälje och har blivit en viktig pusselbit i koncernens fortsatta strategiarbete.

Strategiska förflyttningar krävs när energimarknaden förändras

Den ökade omställningstakten av energisystemet ställer krav på nya förmågor och strategiska förflyttningar hos aktörer i energisektorn. Energimarknaden har från 1980-talet fram tills nyligen karaktäriserats av små marknadsförändringar, stabila priser och en primärt nationell marknad. Idag är riskexponeringen och konkurrensen allt större på marknaderna. Energiaktörerna behöver därför öka sin förståelse för vilka risker man tar givet olika strategiska vägval.

Sigholm märker av ett allt större intresse från olika aktörer som behöver stöd i sitt strategiska arbete när nu många av de gamla sanningarna på energimarknaden omvärderas. Med en kontinuerlig bevakning av rörelserna på energimarknaden, förändringar av lagstiftningen och den snabba teknikutvecklingen kan Sigholm leverera insikter som bidrar till mer framtidssäkrade energiaffärer.

  • #omvärldsanalys
  • #energistrategi
  • #energimarknad
  • #energipolitik
  • #marknadsanalys
  • #kraftvärme

The article was published 27/02 - 2024

Contact us for more information

You might also be interested in:


Ny strategisk inriktning till VME

Efter en sammankoppling av fjärrvärmenät blev det aktuellt för Köping och Arboga att gå samman i en gemensam organisation. Detta medförde at...

Read article
Monthly electricity market analysis - Hydro power and marginal pricing

The mild and rainy weather that has dominated since July turned cold and dry in October. The average temperature in the Nordic Region was 9 ...

Read article
Strategy and management in a changing energy market

Linde Energi is a municipal energy company with solar and hydropower production, 12 000 electricity

Read article

We have the ambition to make the world better together

At Sigholm, we believe in developing skills in the long term to build the company together. Through shared reflections, we create a culture of continuous learning.

Career at Sigholm

Latest news

Jun 12, 2024 | News | News & press

Deltagande under Almedalsveckan 2024

Vi är glada att återigen delta under Almedalsveckan, en av Sveriges viktigaste mötesplatser. I år kommer vi att engagera oss genom en rad åtaganden, däribland att moderera paneler och seminarier samt intervjua beslutsfattare och politiker i vår podcast, Energistrategipodden.Deltar du inte under Alme

May 30, 2024 | News

Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag 2024"

För tionde året i rad genomför Cinode en jämställdhetsstudie. Sigholm har tilldelats titeln "Jämställt konsultbolag" med 48% kvinnor i organisationen.

Nov 30, 2023 | News | News & press

Leveraging CSRD to create business value

In early 2024, the requirements for all large companies' sustainability reporting will be tightened, and most energy companies will be directly affected. The EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) will become Swedish law and will, among other things, give sustainability reporting t

Contact Us

Fill out the form, and we will get back to you, visit one of our offices, or call us at +46(0)21-12 03 10.

By clicking send, you agree to Sigholm's handling of your personal data. Read our personal data policy