Verksamhetsutvecklarens guide för att lyckas med hanteringen av kundärenden

Tillbaka

Att få nöjda kunder handlar inte bara om vad som händer vid kontakten med kund. De interna processerna för att hantera kundärenden är minst lika viktiga eftersom de påverkar hastigheten, kvaliteten och i slutändan priset för de tjänster som levereras. Att få kundärendehanteringen att fungera är en utmaning som ställer krav på både arbetssätt, uppföljning och system. I detta white paper listar vi tre viktiga aspekter i utvecklingen av interna processer för en ökad kundnöjdhet.

 

I denna guide går vi igenom:
• Hur du definierar och utvecklar kundärendeprocesserna
• Hur du följer upp effekten av genomförda förändringar
• Viktiga aspekter vid val av system och implementation

 

Kvalitativt och hållbart förändringsarbete för hela organisationen
Vi tror på att sätta fokus på människan i förändringen och att anpassa angreppssättet efter kundens förutsättningar. Lyckat förändringsarbete är för oss att tillsammans med kunderna hitta hållbara strukturer som främjar lärande och kompetensutveckling. Vår breda erfarenhet av processer inom energibolag gör att vi snabbt kan identifiera kundernas utmaningar och arbeta tillsammans för att hitta lösningar som skapar vinning för alla.

Ladda ner verksamhetsutvecklarens guide för att lyckas med hanteringen av kundärenden

Av Viktor Andersson & Timo Isaksson

Ladda ner guiden